Publikationer

Filter
Bok
2020

Att observera, mäta och räkna: Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland

Stén, J. & Holmberg, P., 29 apr 2020, Vasa: Finska Vetenskaps-Societeten. 541 s. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk; nr. 211)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

On the Edge of Human Technology: An Essay

Nyman, G., 24 jan 2020, Independently Published. 392 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Uuden ajan muistikirja

Huotilainen, M. & Peltonen, L., 1 jan 2020, Helsinki: Otava. 256 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

2019

Autismikirjo: Tausta, diagnostiikka ja tutkimus

Timonen, T., Castren, M. & Ärölä-Dithapo, M., 2019, Jyväskylä: PS-kustannus. 381 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Diabetes

Ilanne-Parikka, P. (red.), Niskanen, L. (red.), Rönnemaa, T. (red.) & Saha, M-T. (red.), 2019, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 664 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Kliininen Neuropsykologia

Jehkonen, M. (red.), Saunamäki, T. (red.) & Hokkanen, L. (red.), 2019, 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim. 564 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Mielen oudot maisemat: Hallusinaatioiden psykologia

Häkkinen, J., 22 okt 2019, Jyväskylä: Docendo. 240 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Muistisairaan hoito

Hallikainen, M., Immonen, A., Mönkäre, R., Pihlakari, P. & Erkinjuntti, T., 2019, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 382 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Myrkytysten hoito

Soininen, L. (red.), Karlsson, S. (red.), Parviainen, I. (red.) & Valli, J. (red.), 2019, 1. p. red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 208 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Naistentaudit ja synnytykset

Tapanainen, J. (red.), Heikinheimo, O. (red.) & Mäkikallio, K. (red.), 2019, 6. uud. p. red. Helsinki: Duodecim. 624 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Näin aivot oppivat

Huotilainen, M., jan 2019, Jyväskylä: PS-kustannus. 303 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Päivystyskirurgian opas

Leppäniemi, A., Pajarinen, J., Hirvensalo, E. & Haapiainen, R., 2019, 3. uud. p. red. Helsinki : Duodecim. 496 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Sopeutumattomat: Psykopatian historia Suomessa

Parhi, K., 20 aug 2019, Helsinki: Siltala. 250 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

The Mismatch Negativity (MMN): A Window to the Brain

Näätänen, R., Kujala, T. & Light, G. A., 14 maj 2019, Oxford: Oxford University Press. 288 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Tissue Engineering in Oral and Maxillofacial Surgery

Seppänen-Kaijansinkko, R. (red.), 3 dec 2019, 1. ed. red. Cham: Springer Nature Switzerland. 169 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Vastasyntyneiden akuuttihoito

Luukkainen, P. (red.), Metsäranta, M. (red.) & Sankilampi, U. (red.), 2019, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 423 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Yleissairaalapsykiatria

Pesonen, T. (red.), Aalberg, V. (red.), Leppävuori, A. (red.), Räsänen, S. (red.), Viheriälä, L. & Ripatti, T., 2019, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 672 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2018

ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0. Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä

Virta, M. & Salakari, A., okt 2018, Helsinki: Tammi. 283 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Aivot työssä

Huotilainen, M. & Saarikivi, K., jan 2018, Helsinki: Otava. 286 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Designing Service Machines: Translating Principles of System Science to Service Design

Roy, R. B. (red.), Lillrank, P. (red.), V K, S. (red.) & Torkki, P. (red.), 2018, Springer . 82 s. (Translational Systems Sciences; nr. 15)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskaplig

ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖTERVEYS

Reijula, K., Bergbom, B., Lindbohm, M-L. & Taskinen, H., 2018, 2. uud. p. red. Helsinki: Työterveyslaitos. 93 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Gastroenterolgia ja Hepatologia

Färkkilä, M. (red.), Heikkinen, M. (red.), Isoniemi, H. (red.) & Puolakkainen, P. (red.), jan 2018, 3. uud. p. red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 1039 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Gastroenterologia ja hepatologia

Färkkilä, M. (red.), Isoniemi, H. (red.), Heikkinen, M. & Puolakkainen, P. (red.), 2018, Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Hoitajien työturvallisuus huone- ja sidontaeristyksen aikana

Lahti, M., Berg, J., varpula, J., Lipponen, E., Äärinen, A., Lantta, T., Soininen, P., Sailas, E., Kontio, R. & Välimäki, M., 2018, Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 108 s. (Turun ammattikorkeakoulun raportteja ; nr. 248)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Anttila, V-J. (red.), Kanerva, M. (red.), Kuronen, M. (red.), Kurvinen, T. (red.), Lyytikäinen, O. (red.), Rantala, A. (red.), Vuento, R. (red.) & Ylipalosaari, P. (red.), 2018, 7. p. red. Helsinki: THL. 577 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Keskittymiskyvyn elvytysopas

Huotilainen, M. & Moisala, M., 2018, Jyväskylä: Tuuma. 129 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Kipu

Kalso, E. (red.), Haanpää, M. (red.), Hamunen, K. (red.), Kontinen, V. (red.) & Vainio, A. (red.), 2018, 4. uud. p. red. Helsinki: Duodecim. 669 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat

Ranta, K. (red.), Fredriksson, J. (red.), Koskinen, M. (red.) & Tuomisto, M. T. (red.), 2018, 1. painos red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 627 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Miksi minä? Syöpäsolun tarina

Wartiovaara, K., 2018, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 117 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Oma väylä: Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus

Appelqvist-Schmidlechner, K., Lämsä, R. & Tuulio-Henriksson, A., dec 2018, Helsinki: KELA. 109 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; nr. 153)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång

Outojen kokemusten psykologia

Häkkinen, J., 17 maj 2018, Jyväskylä: Docendo. 220 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Rickham's neonatal surgery

Losty, P. D. (red.), Flake, A. W. (red.), Rintala, R. J. (red.), Hutson, J. M. (red.) & Iwai, N. (red.), 2018, 1. ed. red. London: Springer. 1325 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Sanaseula: lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä

Stolt, S. & Vehkavuori, S., 2018, Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Translational oral health research

Meurman, J. H. (red.), 2018, 1. ed. red. Switzerland: Springer, Cham. 173 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2017

Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus: Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin

Kuuluvainen, S. M. & Mustonen, T. P. P., 30 sep 2017, Helsinki: Sosiaalipedagogiikan säätiö. 104 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Öppen tillgång
Fil

Ensihoito

Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T., 2017, 6. uud. p. red. Helsinki: Sanoma Pro. 810 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Hernesniemi's 1001 and More Microneurosurgical Videos: Videobook of Neurosurgery

Hernesniemi, J. A., Choque-Velasquez, J., Kozyrev, D. & Thiarawat, P., 2017, Helsinki: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Käytännön lastenkardiologiaa

Ojala, T. (red.), Happonen, J-M. (red.), Jokinen, E. (red.) & Pihkala, J. (red.), 2017, 1. p. red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 263 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Perceptions of the Les Demoiselles d'Avignon, a novel

Nyman, G., 1 dec 2017, (Insänt) 420 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

PikkuKesky - Pienten lasten keskittymiskysely

Klenberg, L., Tommo, H., Jämsä, S. & Häyrinen, T., 2017, Hogrefe Psykologien Kustannus.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Psykiatria

Lönnqvist, J. (red.), Henriksson, M. (red.), Marttunen, M. (red.) & Partonen, T. (red.), 2017, 12. uud. p. red. Helsinki: Duodecim. 952 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Skeema 4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Aarnio, K., Autio, S., Jämsä, J., Paavilainen, P. & Suomalainen, S., 2017, Helsinki: Edita. 197 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Suomen hiv-strategia 2018-2020: Ehkäise, testaa, hoida

Liitsola, K., Brummer-Korvenkontio, H., Hiltunen-Back, E., Kauppinen, J., Keronen, J., Pasanen, S., Ristola, M., Sutinen, J. & Strömberg, A-M., 1 dec 2017, Helsinki: THL. (Ohjaus / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nr. 28/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen

Lanki, T., Turunen, A., Maijala, P., Heinonen-Guzejev, M., Kännälä, S., Toivo, T., Toivonen, T., Ylikoski, J. & Yli-Tuomi, T., 14 jun 2017, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 164 s. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; nr. 28/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2016

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Jalonen, J., Junttila, E., Metsävainio, K., Niemi-Murola, L., Pöyhiä, R., Saari, T., Vahtera, A. & Vakkala, M., 8 dec 2016, 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim. 190 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Current concepts of intestinal failure

Rintala, R. J. (red.), Pakarinen, M. (red.) & Wester, T. (red.), 2016, Cham: Springer . 163 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Kuntoutuminen

Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L. (red.) & Ylinen, A., 2016, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 416 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

Kumpulainen, K. (red.), Aronen, E. (red.), Ebeling, H. (red.), Laukkanen, E., Marttunen, M. (red.), Puura, K. (red.) & Sourander, A. (red.), 2016, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 840 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Mitokondriotaudit: Opas sairastuneille, heidän perheilleen sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille

Koene, S. (red.), Smeitink, J. (red.), Wartiovaara, A. (red.) & Isohanni, P. (red.), 2016, Toinen laitos, 1. suomenkielinen versio red. Nijmegen, Alankomaat: Khondrion BV. 141 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnan torjuntaan

Välimaa, H., 2016, Helsinki: THL. 46 s. (Ohjaus; nr. 22/2016)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell