Farmaceutiska fakulteten

  • Viikinkaari 5

    HELSINKI

    Finland

Publikationer 1970 2020

Filter
Beställd rapport
2019

Environmental drug load can be reduced

Nysten, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M. T., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E., 17 maj 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 4 s. (SYKE Policy Brief: Views on Environmental Policy; nr. 17.5.2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa

Äystö, L., Mehtonen, J., Vieno, N., Ahkola, H., Leppänen, M. T., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T., 3 maj 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 59 s. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nr. 20)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa

Vieno, N., Karlsson, S., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Kärkkäinen, R., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T., 9 maj 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 37 s. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; nr. 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

Nysten, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M. T., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E., 17 maj 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 4 s. (SYKE Policy Brief: Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan; nr. 17.5.2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2018

Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla - kasvit, eläimet, mikrobit

Ahteensuu, M., Grönholm, M., Joutsjoki, V., Jäntti, J., Lohtander-Buckbee, K., Ritala-Nurmi, A., Ruohonen-Lehto, M., Siipi, H. & Teeri, T., 2018, Helsinki: Biotekniikan neuvottelukunta. 24 s. (BTNK:n julkaisu; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2017

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa: – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Hakoinen, S. M., Laitinen-Parkkonen, P. & Airaksinen, M. S. A., 29 sep 2017, Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 122 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; nr. 106)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Medicines information. Strategic development.

FIP Health and Medicines Information, Hämeen-Anttila, K., Parisa, A., Mishra, P., Pradel, F. & Tong, V., 2017, The Hague: International Pharmaceutical Federation (FIP). 84 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2016

Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.

Kiiski, E. A., Kallio, S. E., Pohjanoksa-Mäntylä, M. K., Kumpusalo-Vauhkonen, A., Järvensivu, T., Airaksinen, M. S. A. & Mäntylä, A., 2016, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 188 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; vol. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2012

DIABEETIKOIDEN ODOTUKSET JA KOKEMUKSET PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIEN HYÖDYISTÄ JA HAITOISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEINFORMAATIOSTA

Airaksinen, M. S. A., ENLUND, H., Hämeen-Anttila, K., Kastarinen, H., Kleme, J., Peura, P. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2012, Fimean kotisivut: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 10 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Fimean suositus potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa sekä siihen liittyvässä lääkeinformaatiossa.

Airaksinen, M. S. A., Hannes, E., Hämeen-Anttila, K., Kastarinen, H., Kleme, J., Peura, P. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2012, Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 32 s. (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; vol. 2012, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2009

Developing drug desing through protein kinases

Tuominen, R., 9 nov 2009, Bristol, UK: Insight Publishers. 1 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2008
2007

Loppuraportti. HEALTHTECH-arviointi Tekes 2779/31/6

Aaltonen, J., Aschan, H., Blom, M., Kaila, M., Komulainen, J. & Savikurki, S., 20 dec 2007, Helsinki. 41 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Kuopion yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Kekäle, T., Ilolakso, A., Katajavuori, N., Toikka, M. & Isoaho, K., 2006, Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 81 s. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja ; nr. 3:2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Palveluiden hintaerot Euroopan maiden välillä

Aalto-Setälä, V., Matschoss, K. & Nikkilä, M., 2006, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. (Julkaisuja / Kuluttajatutkimuskeskus; vol. 2:2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1998

Automarketteja vai lähikauppoja?

Koistinen, K. & Aalto-Setälä, V., 1998, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. (Keskustelualoitteita / Kuluttajatutkimuskeskus; vol. 28)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1997

Antibodies as Selective Catalysts

Hase, A. & Yli-Kauhaluoma, J., 1997, Helsinki: Tekes. (Synthesis Technology Programme 1992-1997, Technology Programme Report 10/97)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Somaanin vasta-ainekatalysoitu hydrolyysi

Yli-Kauhaluoma, J., 1997, Helsinki: Puolustusministeriö. (MATINE research projects 1996. Report series B 1997/1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1996

Catalytic Antibodies. CREAM Programme Project, Final Report. VTT Research Programme on Chemical Reaction Mechanisms CREAM 1993-1995

Nevanen, T., Teleman, O., Teeri, T., Yli-Kauhaluoma, J., Hase, A. & Tiainen, E., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell