Forskningsenheter

Air quality research group

INAR Physics

Organisation: Forskningsgrupper

BioGeoClimate Modelling Lab

Biogeovetenskap

Organisation: Forskningsgrupper

Bioinformatics

Avdelningen för datavetenskap

Organisation: Forskningsgrupper

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Materialfysik

Avdelningen för fysik

Organisation: Resultatenhet

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Molekylär vetenskap

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet