Forskningsenheter

Bioinformatics

Avdelningen för datavetenskap

Organisation: Forskningsgrupper

Urban meteorology

INAR Physics

Organisation: Forskningsgrupper

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Materialfysik

Avdelningen för fysik

Organisation: Resultatenhet

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet