Publikationer 1969 2025

Filter
Magisteruppsats
2019

Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki – a user perspective

Willberg, E., 2019, Helsinki. 94 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
2018
Öppen tillgång

Atmospheric tomography in wide-field adaptive optics

Nousiainen, J. A. J., 4 mar 2018, Helsingin yliopisto. 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys

Rissanen, T., maj 2018, 86 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Turbulence measurements in the water-side boundary layer of a boreal lake

Vähä, A., nov 2018, 59 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
2017

Effect of biochar on microbial biomass and biological nitrogen fixation

Ribeiro Moreira de Assumpcao, C., maj 2017, 58 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Interpreting the biosensor data of biomolecular interactions

Multia, E., 9 okt 2017, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Verkkomateriaalit yliopistotason matematiikan opintojen tukikeinona

Nieminen, J. H., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 114 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
2016

Aineiden huuhtoutuminen metsätiekokeiden rakenteissa käytettävästä tuhkasta

Ryhti, K. M., 3 nov 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 153 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Alkyynien aktivointi hydridin siirtoon sekä ynonien toisiintumiseen

Aikonen, S. A. A., 8 aug 2016, 95 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Maaperän kosteus arktisessa maisemassa

Kemppinen, J., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 94 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Pintamaan geokemiaa selittävät tekijät muuttuvassa tundraympäristössä

Virkkala, A-M., mar 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. 115 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

The distribution of iron and manganese in coastal sediments of the Gulf of Finland

Tiihonen, R. M. E., 11 aug 2016, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography. 68 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

HIP based mobility for Cloudlets

Toivonen, J. M. T., dec 2015, Helsinki: University of Helsinki, Department of Computer Science. 80 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Internal structure and geochemical properties of spheroidal ferromanganese concretions of the Baltic Sea

Wasiljeff, J. A. M., 28 sep 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 92 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Matalapaineiden kehitykseen vaikuttavat tekijät korkeustendenssilaskelmien valossa

Rantanen, M. P., 14 okt 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 41 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

The vertical profiles of temperature and relative humidity associated with deep convection over tropical oceans

Virman, M. T., 2 okt 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 47 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2014

Kantava kasvualusta edistää katupuiden sopeutumista vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin

Mäki, M. J., 2014, Helsinki: Helsingin yliopisto. 58 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kehittämistutkimus: Verkkomateriaali suklaasta eheyttävään kemian opetukseen

Haatainen, O. M., maj 2014, Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian laitos. 95 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Luokkahuonekeskustelut kemian opettamisessa: tapaustutkimus opettajien käsityksistä

Turkka, J., 2014, Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian laitos. 70 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2013

An approach to Machine Learning with Big Data

Peltonen, E. E., 2 okt 2013, 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Exploitation of block copolymers as coating material in capillary electromigration techniques

Tähkä, S., 27 sep 2013, 117 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

FIRE 2 ja 2a -linjojen rakenteen mallintaminen seismistä attribuuttianalyysiä apuna käyttäen

Hellqvist, N., 3 jun 2013, 64 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kymijoen jääolosuhteet ja veden laatu

Kokkonen, T., 30 sep 2013, 83 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Fil

Käsitteet ja käsitteellinen muutos tasavirtapiirien kontekstissa

Kokkonen, T., 2013, 87 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Whitneyn upotuslause

Saksala, T., 5 mar 2013, 84 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Fil
2012

Alle 2 nm:n kokoisten neutraalien klusterien pitoisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät Hyytiälässä

Kontkanen, J. S. S., 23 okt 2012, 104 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Ilmakehän pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen määritys aerosolimassaspektrometrilla

Äijälä, M. Y. E., 2012, 82 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Improving performance quality and user experience in the PULS News Mining system

Du, M., 2012, Helsinki: University of Helsinki, Department of Computer Science. 131 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Fil

Kaupunkimaisuuden mittaaminen - Suomeen soveltuva alueluokittelumenetelmä

Ahola, N. S., nov 2012

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kuituverkon rakenteiden orientaation tutkiminen röntgenmenetelmin

Liljeström, V., 2012, 61 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Maankäytön vaikutus pohjoisten alueiden hulevesiin – esimerkkinä Helsingin kaupunkivaluma-alueet

Taka, M. K., 2012, 172 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar