Publikationer 1971 2021

Filter
Beställd rapport
2019
Öppen tillgång
Fil

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 maj 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 s. (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; vol. 2018-19, nr. Task 1.2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet

Aunesluoma, J. H. (red.) & Kansikas, S. H. (red.), 6 mar 2019, Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. 80 s. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; nr. 6/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

European Semester 2018/2019 country fiche on disability: Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 4 mar 2019, Brussels: European Commission. 35 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Henkirikoskatsaus 2019

Lehti, M., 21 maj 2019, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 59 s. (Katsauksia; nr. 34/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Fil

JIhadistinen liikehdintä Suomessa

Malkki, V. L. M. & Saarinen, J., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 123 s. (Sisäministeriön julkaisuja; nr. 14:2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Jihadistinen verkkoviestintä ja Suomi

Malkki, V. L. M. & Pohjonen, M., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 90 s. (Sisäministeriön julkaisuja; nr. 2019:15)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Kaupunkiseudut: ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä : BEMINE-hankkeen loppuraportti

Bäcklund, P., Davoudi, S., Galland, D., Haapanen, M., Helminen, V., Hewidy, H., Hofstad, H., Honkatukia, J., Humer, A., Häkli, J., Kallio, K. P., Kanninen, V., Karppi, K., Kosonen, K-J., Koste, O-W., Lapintie, K., Lilius, J., di Marino, M., Mladenović, M. N., Raine, M. & 16 andra, Nissinen, A., Purkarthofer, E., Ravetz, J., Rehunen, A., Ristimäki, M., Sahamies, K., Sankala, I., Smas, L., Storhammar, E., Suuronen, H., Tervo, H., Terämä, E., Tiitu, M., Tohmo, T., Vakkuri, J. & Westerlund, O., 2019, Espoo: Aalto-yliopisto. 163 s. ( Aalto-yliopiston julkaisusarja. Crossover; nr. 3/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita

Majamaa, K., Nieminen, K., Lepola, O., Rantala, K., Jauhola, L., Karinen, R., Luukkonen, T. & Kortelainen, J., 28 okt 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 222 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2019, nr. 60)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Kotoutumisen polku: Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut.

Toivonen, V-M. & Martiskainen, T., 16 dec 2019, Lastensuojelun keskusliitto. 83 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Koulujen monet kielet ja uskonnot: Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Tainio, L., Kallioniemi, A., Hotulainen, R., Ahlholm, M., Ahtiainen, R., Asikainen, M., Avelin, L., Grym, I., Ikkala, J., Laine, M., Lankinen, N., Lehtola, K., Lindgren, E., Rämä, I., Sarkkinen, T., Tamm, M., Tuovila, E. & Virkkala, N., 24 jan 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 205 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 11/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Living Lab country report: Finland

Heiskanen, E., Laakso, S., Apajalahti, E-L. & Matschoss, K., 2019, ENERGISE project. 49 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
Öppen tillgång
Fil

Marknadsföring av alkohol i sociala medier

Svensson, J., Lindeman, M., Kauppila, E., Katainen, A. & Hellman, M., 2019, Stockholm: CENTRALFÖRBUNDET FÖR ALKOHOL- OCH NARKOTIKAUPPLYSNING (CAN). 12 s. (Fokusrapport; nr. 04)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Melkein tietoa

Hiilamo, H., Lipponen, S., Järvi, U., Tammi, T. & Syrjämäki, S., 2019, Helsini: Suomen syöpäyhdistys ry. 79 s. (Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisusarja; vol. 2019, nr. 91)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Mot ett sektorövergripande multiprofessionellt Navigator-nätverksarbete? Utveckling av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-nätverksarbetet i Helsingfors, delprojekt 2018-2019

Westerback, F., Murtonen, E. & Fagerström, I., 29 mar 2019, Helsingfors: Mathilda Wrede-institutet. (Mathilda Wrede-institutets forskningsserie; nr. 7/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

News Automation: The rewards, risks and realities of 'machine journalism'

Linden, T. C-G. (red.), Tuulonen, H. E. (red.), Bäck, A., Diakopoulos, N., Granroth-Wilding, M., Haapanen, L., Leppänen, L. J., Melin, M., Moring, T. A., Munezero, M. D., Siren-Heikel, S. J., Södergård, C. & Toivonen, H., mar 2019, Frankfurt: World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA. 55 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Nordic homicide report: Homicide in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2007–2016

Lehti, M., Kivivuori, J., Bergsdóttir, G. S., Engvold, H., Granath, S., Jónasson, J. O., Liem, M., Okholm, M. M., Rautelin, M., Suonpää, K. & Syversen, V. S., 21 okt 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 67 s. (Research Briefs; nr. 37/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Nuorten terveystapatutkimus 2019: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen

Kinnunen, J., Pere, L., Susanna, R., Katainen, A., Myöhänen, A., Lahti, L., Ahtinen, S., Ollila, H., Lindfors, P. & Rimpelä, A., 16 aug 2019, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 126 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; vol. 2019, nr. 56)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: analyyseja tasa-arvobarometrista 2017

Teräsaho, M. (red.), Närvi, J. (red.), Ylöstalo, H., Ollus, N., Tanskanen, M., Honkatukia, P., Kainulainen, H., Aapola-Kari, S., Kauhanen, A., Riukula, K., Salmi, M. & Lehtonen, J., 2019, THL. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; vol. 2019, nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Fil

Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa vuosina 2009-2018

Ahonen, V. L. & Rask, M. T., 2019, Helsinki: Kuntaliitto. 18 s. (Uutta kunnista : Kuntaliiton julkaisusarja; nr. 2/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa: Rahapelikyselyn 2016-2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa

Salonen, A., Lind, K., Castrén, S., Lahdenkari, M., Kontto, J., Selin, J., Hellman, C. M. E. & Järvinen-Tassopoulos, J., 26 mar 2019, Helsinki: THL. 183 s. (Raportti; nr. 4/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Rangaistuskäytännön alueellinen yhtenäisyys kahdeksassa rikoslajissa

Kääriäinen, J., 9 dec 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 14 s. (Katsauksia; nr. 39/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Seuraamusjärjestelmä 2018: Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa

Niemi, H. (red.), 4 dec 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 206 s. (Katsauksia; vol. 2019/39, nr. 38)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Suomalainen äänestäjä: 2003-2019

Bidragets titel på inmatningsspråk: Den finländska väljaren: 2003–2019Isotalo, V., Järvi, T., von Schoultz, Å. & Söderlund, P., 15 jul 2019, Helsinki: Oikeusministeriö. 22 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
Öppen tillgång

Suomen huoltovarmuus ja Baltian alue: Tiivistyvät yhteydet muuttuvassa turvallisuusympäristössä

Hakala, E., Mikkola, H., Käpylä, J., Pesu, M. & Aaltola, M., 10 sep 2019, Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti. 133 s. (Fiia Report; nr. 61)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Suomen uusi kasino ja rahapelipoliittiset mielipiteet Tampereella

Egerer, M., Lerkkanen, T. & Jääskeläinen, P. P., 4 jun 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. 89 s. (Publications of the Faculty of Social Sciences; nr. 115)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi: Valtakunnallinen arviointi

Aaltio, E. & Isokuortti, N. K. H., mar 2019, Helsinki: THL. 168 s. (Raportti; nr. 3/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

The Right to Energy in the European Union

Hesselman, M., Varo, A. & Laakso, S., jun 2019, European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER). 6 s. (Policy Brief; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Nieminen, K., Alasuutari, N., Kautto, P., Saarela, S-R., Järvikangas, I. I. L., Hiltunen, E. & Rantala, K., 8 maj 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 101 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 2019:38)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Vaalinavigaattori: Katso mistä löytyy eniten käyttämättömiä ääniä

Kantola, A. M., Wass, H. M., Lahtinen, H. A., Peltoniemi, J. E. M. & Heikkilä, T. K. J., 24 mar 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 15 s. (Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke BIBU)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., sep 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 2019:54)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
2018

Addressing the Legacy of Colonialism: Seminar report

Hakala, E. S., 3 maj 2018, Helsinki: Historians Without Borders. (HWB Reports; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

An overview of methods for treating selectivity in big data sources

Beresewicz, M., Lehtonen, R. T., Reis, F., Di Consiglio, L. & Karlberg, M., 5 jul 2018, Luxembourg: European Commission. 111 s. (Statistical working papers)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Better Policies Accelerate Clean Energy Transition: Focus on energy system flexibility

Karimi, F., Lund, P. D., Skytte, K. & Bergaentzlé, C., 16 feb 2018, Oslo: Nordic Energy Research. 11 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Changing Labour Markets, Life-Course and Pensions: Conference summaries, May 19, 2017

Kuivalainen, S., Kuitto, K., Komp, K. S., Niemi, T. & Honkanen, T., 2018, Helsinki: Finnish Center for Pensions. 9 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Country Framing Report: Finland

Pietilä, I. V., Komp-Leukkunen, K. S. & Niemelä, M., 2018, Brussels: COST: European cooperation in science & technology. 14 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil