Veterinärmedicinska fakulteten

  • Agnes Sjöbergin katu 2

    00014 HELSINKI

    Finland

Publikationer

Filter
Beställd rapport
2019

FINRES-Vet 2018: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Olkkola, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Aarnio, M., Raunio-Saarnisto, M., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Grönthal, T., Eskola, K. & Rantala, M., 19 nov 2019, Helsinki: Finnish Food Authority. 42 s. (Finnish Food Authority publications ; nr. 6/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2018

FINRES-Vet 2016-2017: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Raunio-Saarnisto, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Pekkanen, K., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Rantala, M. & Grönthal, T., 10 dec 2018, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 57 s. (Evira publications; nr. 5/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2017

FINRES-Vet 2013–2015: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Pohjanvirta, T., Olkkola, S., Pekkanen, K., Nummela, M., Helin-Soilevaara, H., Kivilahti-Mäntylä, K., Rantala, M. H. J. & Grönthal, T. S. C., 17 nov 2017, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 62 s. (Evira publications; nr. 5/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2016

Pienteurastamoiden omavalvonnan nykytilanne, haasteet ja kehittäminen

Törmä, V. K., Fredriksson-Ahomaa, M. U. K. & Lunden, J. M., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 75 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2015

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Bidragets titel på inmatningsspråk: Auditering av Jyväskylä universitet 2015Seppälä, K., Björkroth, J., Karjalainen, P., Keränen, H., Levä, K. & Hiltunen, K., 2015, Tampere: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 73 s. (Julkaisut; nr. 2015:16)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke

Nevas, M. & Lepistö, O., 2015, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 46 s. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; vol. 2015, nr. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2014

Selvitys luomukalkkunan hyvinvointiedellytyksistä Suomessa

Norring, M., 2014, Satafood Kehittämisyhdistys . 6 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Selvitys nautojen parressa ja pihatossa pidon hyvinvointi- ja talousvaikutuksista

Raussi, S., Norring, M., Niskanen, O. & Heikkilä, A-M., 2014, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2012

Vasikoiden hyvinvointi ja nupoutuskipu - loppuraportti

Hänninen, L., 31 maj 2012, Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

VASIKOIDEN NUPOUTUSKIPU JA HYVINVOINTI – DISBUDDING PAIN AND CALF WELFARE

Hänninen, L., 2012, 12 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2010

Kalkkunoiden hyvinvointi

Ylä-Ajos, M., Hänninen, L., Pastell, M. & Valros, A., 2010

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Lehmän mittainen pihatto - onnistuneen lypsylehmäosaston pääkohdat

Kivinen, T., Hovinen, M., Norring, M., Sarjokari, K., Tuure, V-M. & Karttunen, J., 2010

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Mikrosirutekniikka bakteeritaudinaiheuttajien tutkimuksessa ja diagnostiikassa

Aittamaa, M., Söderholm, H., Somervuo, P. J., Nykäsenoja, S., Auvinen, P., Selby, K., Derman, Y., Nuppunen, M., Myllys, V., Rantala, L. & Valkonen, J., 2010, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto ja Biotekniikan instituutti. 29 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Tulevaisuuden tutkimustarpeet elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi

Heikinheimo, A., Kuusi, M., Myllys, V., Pietola, K., Tuominen, P., Valkonen, J. & Korkeala, H., 2010, Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 55 s. (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; nr. 2:2010)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010

Hemminki, K., Lunden, J. M., Myllymäki, T., Vanhanen, V., Nousiainen, L-L., Åberg, R., Roine, T., Suurkuukka, M., Hiltunen, K., Käpyaho, A. & Klemettilä-Kirjavainen, E., 2010, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen jukaisuja. 22 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2009

Appropriate activities and high-quality results

Ruohoniemi, M. (red.), 2009, 61 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2007

Bakteeritaudinaiheuttajien tarkennettu tunnistus mikrosirudiagnostiikalla: loppuraportti

Aittamaa, M., Auvinen, P., Hinderink, K., Kiviniemi, K., Korkeala, H., Leppäranta, O., Lindström, M., Mattila, M., Myllys, V., Nykäsenoja, S., Rantala, L., Somervuo, P., Söderholm, H. & Valkonen, J., 2007, Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos, kasvipatologian laboratorio. 30 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön vaikutukset pk-yritysten toimintaan (The effects of the food production legislation on small and medium-sized enterprises)

Kaario, N. A., Tulokas, A. J. & Lunden, J. M., 2007, Maa- ja metsätalousministeriö 6. 111 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2005

Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa

Kantala, T., 2005, Helsinki, Finland: STUK - Säteilyturvakeskus. 92 s. (STUK-A-sarja; nr. STUK-A212)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Lehmän hyvinvointiin vaikuttavat seikat pihatossa - kirjallisuuskatsaus

Sorsa, A., Seppänen, J., Heinonen, M. & Dredge, K., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto. 48 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2003

Sewage sludge and sludge products for agricultural use: a study on hygienic quality (LIVAKE-2001-2002)

Vuorinen, A., Pitkälä, A., Siitonen, A., Hänninen, M-L., von Bonsdorff, C. H., Ali-Vehmas, T., Laakso, T., Johansson, T., Eklund, M., Rimhanen-Finne, R. & Maunula, L., 2003, Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry. 64 s. (Publications of Ministry of Agriculture and Forestry; nr. 2/2003)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2001

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 s. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; nr. 2/2001)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen ahvenanmaalaisessa jäävuorisalaatissa, maaperässä ja vedessä

Niskanen, T., Hatakka, M. & Korkeala, H., 2001, Helsinki: Elintarvikevirasto. 16 s. (Elintarvikeviraston julkaisuja; nr. 5/2001)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2000

Clostridium botulinumin esiintyminen Suomessa kaupan olevassa hunajassa

Nevas, M., Hielm, S., Lindström, M. & Korkeala, H., 2000, Helsinki: Elintarvikevirasto. 13 s. (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; nr. 9/2000)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Jauhelihan koostumus- ja hampurilaisten turvallisuusvalvontaprojekti

Pihlaspuro, K., Keto, R. & Rahkio, M., 2000, Elintarvikevirasto. 12 s. (Tutkimusraportteja; nr. 2/2000)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1997

Nitriitin ja nitraatin vaikutus nonproteolyyttisten Clostridium botulinum -kantojen kasvuun ja toksiinituotantoon vakuumipakatussa kylmäsavustetussa kirjolohessa

Hyytiä, E., Eerola, S., Hielm, S. & Korkeala, H., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 23 s. (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; nr. 1/1997)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Pilaantuvien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Gröhn, K., Korkeala, H., Niemi, V-M. & Pakkala, P., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 15 s. (Elintarvikeviraston Valvonta -sarja; nr. 1/1997)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1991

Hiilidioksidipakkaamisen vaikutus venyvää limaa tuottavien laktobasillien kasvuun lihatuotteissa

Korkeala, H., Mäkelä, P., Rahkio, M. & Ridell, J., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 7 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 4/1991)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Kestomakkarat limaa tuottavien maitohappobakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 1/1991)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Lihanjalostuslaitosten tuotantolinjojen sekä liharaaka-aineen maitohappobakteeri- ja limabakteerikontaminaatio

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 2/1991)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Limaa tuottavien maitohappobakteerien pH-vaatimuksista

Ridell, J., Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 9 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 3/1991)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Lisäaineiden vaikutus limaa tuottavien maitohappobakteereiden kasvuun ja limantuotantoon

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 5/1991)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Suurtalouksien hygieniatason selvittäminen

Takkinen, J., Korkeala, H. & Penttilä, P-L., 1991, Helsinki: Elintarvikevirasto. 63 s. (Elintarvikeviraston julkaisuja; nr. 4/1990)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1990

Elintarvikkeiden biogeeniset amiinit: Kirjallisuusselvitys

Rahkio, M., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 89 s. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; nr. 6/1990)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Lihatuotteiden limaantumisongelmaa ja tuotantohygieniaa käsitelleen kyselytutkimuksen tulokset

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 1/1990)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1989

Kaupallisten pesu- ja desinfektioainevalmisteiden teho limaa tuottaviin maitohappobakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 2/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Keittomakkaroille annettavien lämpökäsittelyjen vaikutus tyhjiöpakatuissa lihatuotteissa limaa tuottaviin bakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 3/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Limaa tuottavien maitohappobakteereiden suolan ja nitriitin siedosta

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 6/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Makkaroiden raaka-aineet tyhjiöpakattujen lenkkimakkaroiden pilaajabakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 12 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 1/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Tyhjiöpakatuista lihavalmisteista eristettyjen limaatuottavien bakteerien kasvulämpötilavaatimukset

Korkeala, H. & Mäkelä, P., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 8 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 4/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Tyhjiöpakkausten jälkipastöroinnin vaikutus tuotteen limaantumiseen

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 11 s. (TEKES project 4222/88, Research report; nr. 5/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Yhteenveto elinkeinohallituksen vuosina 1974-1987 teettämistä selvityksistä suomalaisten elintarvikkeiden mikrobiologisesta laadusta

Mäkelä, P., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 58 s. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; nr. 6/1989)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1986

Eräiden tyypillisten suomalaisten ruokien elintarvikehygieenisestä laadusta

Torttila, A., Korkeala, H. & Pakkala, P., 1986, Helsinki: Lääkintöhallitus. 45 s. (Lääkintöhallituksen julkaisuja; nr. 75)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1985

Säilyvyysprojekti II

Pakkala, P., Penttilä, P-L., Jenu, H., Heiskanen, S., Korkeala, H., Asplund, K., Saari, S. & Hirn, J., 1985, Helsinki: Elinkeinohallitus. 26 s. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; nr. 1/85)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1983

Säilyvyysprojekti I

Pakkala, P., Penttilä, P-L., Heiskanen, S., Korkeala, H., Kuhmonen, A., Sippo, P., Pensala, O., Hirn, J., Aalto, M., Lindroth, S., Suihko, M. & von Wright, A., 1983, Helsinki: Elinkeinohallitus. 22 s. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; nr. 3/83)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell