Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 1172 Miljövetenskap
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi
  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
  • 119 Övrig naturvetenskap
  • 218 Miljöteknik
  • 5142 Social- och samhällspolitik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.