Aktiviteter 2002 2019

Filter
Redaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

Agricultural and Food Science (Tidskrift)

Mervi Seppänen (Medlem i redaktionell ledning)
20112016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation