Aktiviteter 2008 2019

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

EFI Scientific advisory board (Extern organisation)

Anne Toppinen (Styrelsemedlem)
3 okt 20171 nov 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Bioenergy 2020+ (Extern organisation)

Anne Toppinen (Styrelsemedlem)
1 apr 20173 dec 2023

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Metsätieteellinen Seura / metsäekonomistiklubi (Extern organisation)

Sami Berghäll (Ordförande)
1 jun 201630 maj 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Kulutustutkimuksen seura ry (Extern organisation)

Eliisa Kylkilahti (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Taloustieteen laitos (Extern organisation)

Eliisa Kylkilahti (Medlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

AOT Opintoasiaintoimikunta (Extern organisation)

Minna Autio (Medlem)
15 sep 201531 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (Extern organisation)

Minna Autio (Expert)
jan 20152018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Vaasan yliopiston Lévon-instituutti, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu (Extern organisation)

Minna Autio (Expert)
1 dec 201531 aug 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Taloustieteen laitos, varajohtaja (opetusasiat) (Extern organisation)

Minna Autio (Expert)
15 sep 201531 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

LANE (Extern organisation)

Minna Autio (Medlem)
25 nov 201531 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

FIN-IFHE (International Federation for Home Economics) (Extern organisation)

Eliisa Kylkilahti (Sekreterare)
jan 2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden tutkijakoulu (Extern organisation)

Lauri Valsta (Styrelsemedlem)
9 sep 201331 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Swedish University of Agricultural Research (Extern organisation)

Anne Toppinen (Expert)
1 apr 20121 jun 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

COST (Extern organisation)

Anne Toppinen (Ordförande)
28 feb 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

COST (Extern organisation)

Anne Toppinen (Expert)
1 jul 201211 sep 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Maa- ja metsätalousministeriö (Extern organisation)

Lauri Valsta (Medlem)
1 feb 201131 dec 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Scandinavian Society of Forest Economics (Extern organisation)

Anne Toppinen (Ordförande)
20 maj 2010 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

COST (Extern organisation)

Anne Toppinen (Expert)
1 jun 201031 maj 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Graduate School in Forest Sciences (Extern organisation)

Lauri Valsta (Styrelsemedlem)
20102013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse