Geological disposal of spent nuclear fuel

  • Telefon+35894150143
Adress
  • A.I.Virtasen Aukio 1

    00014 Helsingin yliopisto

    Finland

Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 116 Kemi
  • 114 Fysik
  • 1171 Geovetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.