Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 5203 Globala utvecklingsstudier
  • 511 Nationalekonomi
  • 514 Socialvetenskaper
  • 411 Jordbruks- och skogsvetenskaper
  • 517 Statsvetenskap
  • 615 Historia och arkeologi
  • 519 Socialgeografi och ekonomisk geografi
  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.