Forskningsinstitutet för informationsteknologi

  • Postadress

    Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsinstitutet för informationsteknik, HIIT, är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. HIITs uppgift är att bedriva grundforskning och tillämpad forskning inom informationsteknik på en internationellt hög nivå, i nära samarbete med IT-industrin och vetenskaper som tillämpar informationsteknik, samt att ge forskarutbildning och högre utbildning förenad med forskning i samarbete med institutionerna vid olika fakulteter. Läs mera här

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.