Helsinki Institute of Life Science HiLIFE

  • Finland

  • Finland

Forskningsenheter

Proteinkemi

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

NMR laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Minor spliceosome

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

HTB

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Elektron mikroskopi

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

DNA laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Biophysical chemistry

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

Biocentrum Helsinki

Proteinkemi

Organisation: Resultatenhet

Biocenter Vik

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet