Helsingfors specialpedagogiska forskningssamfund

Organisationsprofil

Helsingfors specialpedagogiska forskningssamfund fokuserar särskilt på att främja inkludering, akademisk framgång och välbefinnande bland barn, unga och vuxna i risk för svårigheter med lärande.

Helsingfors specialpedagogiska forskningssamfund fokuserar särskilt på att stödja barn, ungdomar och unga vuxna som har eller är i risk för att drabbas av olika utmaningar och svårigheter i relation till lärande. Genom att erbjuda stöd vill vi främja inkludering i skolan och samhället och stödja akademisk framgång och välbefinnande. För att uppnå våra mål engagerar vi oss i lärarutbildning, bedriver tvärvetenskaplig forskning där vi utnyttjar flera olika forskningsmetoder och tar hänsyn till en mängd samhälleliga faktorer som bidrar till att forma barn och ungas utveckling och välbefinnande. Dessutom ansöker vi om forskningsfinansiering, sprider kunskap, utbildar nästa generations forskare och främjar både nationellt och internationellt samarbete mellan forskare, utbildare och andra samhällsaktörer.

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.