Helsingfors Universitets bibliotek

Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 514 Socialvetenskaper
  • 614 Teologi
  • 513 Juridik
  • 116 Kemi
  • 516 Pedagogik
  • 517 Statsvetenskap
  • 615 Historia och arkeologi
  • 114 Fysik
  • 314 Hälsovetenskap
  • 612 Språk och litteratur

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.