https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/urban-meteorology

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.