I kirurgian klinikka (Töölö)

  • Finland

Aktiviteter

  • 10 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling
  • 4 Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse
  • 3 Opponent i doktorsavhandling
  • 1 Medlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ
Filter
Opponent i doktorsavhandling