I kirurgian klinikka (Töölö)

  • Finland

Aktiviteter

  • 10 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling
  • 4 Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse
  • 3 Opponent i doktorsavhandling
  • 1 Medlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ
Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

EBOT (Extern organisation)

Ilkka Kiviranta (Styrelsemedlem)

2000 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Finnish Accident Investigation Comission of Natural Disaster in Asia on 26 December, 2004 (Extern organisation)

Ilkka Kiviranta (Expert)

2005

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Research Foundation for Orthopaedics and Traumatology (Extern organisation)

Ilkka Kiviranta (Ordförande)

2008 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

UEMS (Extern organisation)

Ilkka Kiviranta (Medlem)

2000 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse