Forskningsenheter

Biocenter Vik

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Biocentrum Helsinki

Proteinkemi

Organisation: Resultatenhet

Biophysical chemistry

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

DNA laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Elektron mikroskopi

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

Minor spliceosome

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

NMR laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Proteinkemi

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet