• Finland

  • Finland

Aktiviteter

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen

Virve-Maria Toivonen (Förhandsgranskare)
8 apr 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pro gradu -työn ohjaus

Kati Rantala (Handledare)
20152016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pro gradu -työn ohjaus ja tarkastus (2. tarkastaja)

Kati Rantala (Handledare)
20142015

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)