• Finland

  • Finland

Nätverk

Universitetsservicen

Organisation: Aggregation nivå

Demografi

Organisation: Inrättning

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Eastern Finland (UEF)

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Michigan

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Jyväskylä

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: !!University

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Karolinska Institutet

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Suomen ympäristökeskus

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

Frisky & Anjoy

Extern organisation: Företag

University of Copenhagen

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Oikeusministeriö

Extern organisation: Statlig myndighet

University of St Gallen

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Itä-Suomen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tromsø

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Ríkislögreglustjórinn

Extern organisation: Statlig myndighet

University of Helsinki

Extern organisation: !!University

University College London

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Justitsministeriet

Extern organisation: Statlig myndighet

Stockholm University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Oikeusministeriö

Extern organisation: Annan organisation

VU University Amsterdam

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aarhus University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Brottsförebyggande rådet

Extern organisation: Statlig myndighet

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Övrig akademisk organisation

University of Oxford

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Stockholms universitet

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Karolinska University Hospital

Extern organisation: Universitetssjukhus

Universiteit Leiden

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Karolinska Institutet

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Oslo

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Lund University

Extern organisation: !!University

HealthTwist GmbH

Extern organisation: Företag

Virginia Commonwealth University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Uppsala Universitet

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tilburg University

Extern organisation: !!Unknown

Jyväskylän yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Criminal Sanct Agcy

Extern organisation: !!Unknown

Leiden University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Stockholm University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Hiroshima University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Helsingin yliopisto

Extern organisation: Ej extern

University of Pennsylvania

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Eastern Finland

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

State University of New York at Albany

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Niuvanniemi Hosp

Extern organisation: !!Unknown

Northwestern Oklahoma State University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Osaka University

Extern organisation: !!University

Karolinska institute

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Extern organisation: Forskningsinstitution

Leiden University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Hamburg

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Verwey-Jonker Instituut

Extern organisation: Forskningsinstitution

Tampere University Hospital (TAYS)

Extern organisation: Universitetssjukhus

Hong Kong Polytechnic University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

Medical University of Vienna

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Malmö University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aalto university

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Turun yliopisto

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Stanford University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Lastensuojelun keskuslitto

Extern organisation: Ickevetenskaplig privat organisation

Boston University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Utrecht

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aarhus Universitet

Extern organisation: !!Unknown

Turun yliopisto

Extern organisation: !!University

University of Colorado Boulder

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Osaka City University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Owal Group Oy

Extern organisation: Företag

The Pennsylvania State University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tutkimusavustaja

Extern organisation: !!Unknown

Pelastakaa Lapset

Extern organisation: Ickevetenskaplig offentlig organisation

Siirtolaisuusinstituutti

Extern organisation: Ickevetenskaplig offentlig organisation

Turun yliopisto, Brahea keskus

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Kripos

Extern organisation: Statlig myndighet

University of Southern California

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Columbia University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Helsingin käräjäoikeus

Extern organisation: Ickevetenskaplig offentlig organisation

Nuorisotutkimusverkosto

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

University of Melbourne

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Wayne State University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

THL

Extern organisation: Forskningsinstitution

Kings College London

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Kansanaeläkelaitos (Kela)

Extern organisation: Ickevetenskaplig offentlig organisation

Norwegian Police University College

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of California, Riverside

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Lund University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Åbo Akademi University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Extern organisation: Förening/stiftelse/förbund/fond

Finnish Environment Institute (SYKE)

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

University of Oslo

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Oslo

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Neuroscience Center, Univ Helsinki

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Tarto University

Extern organisation: !!Unknown

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Extern organisation: !!Research institution

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Extern organisation: Forskningsinstitution

Duke University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University Hospital

Extern organisation: Universitetssjukhus

Indiana University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Northeastern University

Extern organisation: !!University

Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Jyväskylän yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

McGill University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola