Aktiviteter 2009 2018

Director, ILS doctoral program

Susanna Fagerholm (Handledare)
20182021

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

USC Keck School of Medicine

Susanna Fagerholm (Besökande forskare)
23 okt 201628 okt 2016

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Plenary talk at UK Adhesion conference London

Susanna Fagerholm (!!Speaker)
2016

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

PhD supervisor

Susanna Fagerholm (Handledare)
2015 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Viikki Research group organization (Extern organisation)

Susanna Fagerholm (Medlem)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i forskningsnätverk

Integrative Life Science doctoral programme, University of Helsinki (Extern organisation)

Susanna Fagerholm (Styrelsemedlem)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

PhD thesis examining

Susanna Fagerholm (Förhandsgranskare)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

In preparation / Not yet published (Tidskrift)

Susanna Fagerholm (Medlem i redaktionell ledning)
2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Master thesis supervisor

Susanna Fagerholm (Handledare)
2015 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Viikki Research group organization Cell Biology Program (Extern organisation)

Susanna Fagerholm (Medlem)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i forskningsnätverk

Tayside Immunology Group (Extern organisation)

Susanna Fagerholm (Sekreterare)
20102013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Medical School, University of Dundee (Extern organisation)

Susanna Fagerholm (Styrelsemedlem)
20102013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Scottish Immunology Group (Extern organisation)

Susanna Fagerholm (Medlem)
20102013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

PhD supervisor

Susanna Fagerholm (Handledare)
20102015

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

PhD co-supervisor

Susanna Fagerholm (Bihandledare)
20092014

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling