Aktiviteter 2009 2018

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Associate editorial board member (Tidskrift)

Susanna Fagerholm (Medlem i redaktionell ledning)
2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift