Aktiviteter 1993 2019

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor and Evaluator for a Master's thesis

Anssi Yli-Jyrä (Handledare)
2010jun 2011

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)