Lastenneurologian yksikkö

  • Finland

Aktiviteter 2000 2015

EAN, European Academy of Neurology, member of the EAN Scientific Panel Child Neurology (Extern organisation)

Leena Marjatta Haataja (Medlem)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Arvo ja Lea Ylppö -säätiön hallitus (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Ordförande)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

HUS Naisten, lasten ja psykiatrian eettinen toimikunta (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Ordförande)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

HYKS Lastenklinikan DONOR-työryhmä (lastenneurologijäsen) (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Medlem)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Väitöskirjatyön esitarkastaja: PsyL Liisa Paavola

Tuula Lönnqvist (Förhandsgranskare)
2013

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Kati Tuppurainen

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2013

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Suomen aivot ry (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Styrelsemedlem)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

EACD, National Coordinator (Extern organisation)

Leena Marjatta Haataja (Expert)
2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Lastenneurologinen Yhdistys (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Ordförande)
20122015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Official opponent of doctoral dissertation: LL Sari Pietilä

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2012

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Supervision of thesis: LL Anne Sarajuuri

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Väitöskirjatyön esitarkastaja: LL Helena Törölä

Tuula Lönnqvist (Förhandsgranskare)
2012

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

NOPHO aivotuumorityöryhmä (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Medlem)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Eeva Viitanen

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Väitöskirjatyön esitarkastaja: LL, FT Päivi Koroknay-Pál

Tuula Lönnqvist (Förhandsgranskare)
2012

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta (Duodecimin edustaja) (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Medlem)
2011 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Elisabet Landvik

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Väitöskirjatyön esitarkastaja: PsyL Marika Harila

Tuula Lönnqvist (Förhandsgranskare)
2011

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Supervision of thesis: LL Pirjo Isohanni

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2010

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

European Academy of Childhood Disability (EACD) (Extern organisation)

Leena Marjatta Haataja (Sekreterare)
20092012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Supervision of thesis: LL Anna Hakonen

Tuula Lönnqvist (Handledare)
2008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Pediatric Neurology (Tidskrift)

Leena Marjatta Haataja (Medlem i redaktionell ledning)
2007 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Väitöskirjatyön esitarkastaja: LL Riina Niemensivu

Tuula Lönnqvist (Förhandsgranskare)
2006

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Finnish Neuropediatric Society (Extern organisation)

Leena Marjatta Haataja (Ordförande)
2005 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Scientific adviser of the Arvo and Lea Ylppö Foundation (Extern organisation)

Leena Marjatta Haataja (Expert)
2005 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

National Authority for Medicolegal Affairs (Extern organisation)

Leena Marjatta Haataja (Expert)
2004

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Kansallinen poliotyöryhmä (The Finnish National Committee for Certification of Polio Eradication in the European Region) (Extern organisation)

Tuula Lönnqvist (Medlem)
2000 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse