Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 113 Data- och informationsvetenskap
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 112 Statistik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.