Nätverk

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aalto University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Jyväskylä

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Jyväskylän yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aalto University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Södertörn University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Cardiff University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aalto University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

VTT Technical Research Center of Finland

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

St. John's University, NY

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Vaasa

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen Yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Oslo

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University of Technology

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Suomalainen Tiedeakatemia

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Maynooth University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Gothenburg

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Fordham University, New York

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aarhus University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Vaasan yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen teknillinen yliopisto

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Aalto University School of Business

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Övrig akademisk organisation

University of Oxford

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Central European University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Central European University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Yleisradio Oy

Extern organisation: Företag

HUSLAB

Extern organisation: universitetssjukhusets enhet

University of Peloponnese

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Södertörn University

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Futurice Oy

Extern organisation: Företag

University of Tokyo

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Saint Petersburg State University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Jyväskylä

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Finnish Literary Society

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

University of Eastern Finland

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Milan

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Itä-Suomen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Stockholm University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tallin University

Extern organisation: !!Unknown

Luomuinstituutti

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Reuters Institute at Oxford

Extern organisation: Forskningsinstitution

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

University of Oulu

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Roskilde University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Ramon Llull University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Freelancer

Extern organisation: Privat/hushåll

Syracuse University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University College London

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Ben-Gurion University of the Negev

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Leuven

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Gothenburg

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Rutgers University

Extern organisation: !!University

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aarhus University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Helsinki

Extern organisation: !!University

Nuorisotutkimusverkosto

Extern organisation: Ickevetenskaplig offentlig organisation

Constra Grp

Extern organisation: !!Unknown

University of Salzburg

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Finnish Institute of Health and Welfare

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

University College London

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Palmenia

Extern organisation: !!Unknown

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Ministry of Defense

Extern organisation: !!Unknown

Dublin City University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Svenska litteratursällskapet

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Työministeriö

Extern organisation: !!Unknown

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Bergen

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Central Lancashire

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Royal Holloway University of London

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aalto university

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Århus universitet

Extern organisation: !!Unknown

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Bulgarian Academy of Sciences

Extern organisation: Statlig myndighet

Vaikuttavuussäätiö

Extern organisation: Förening/stiftelse/förbund/fond

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Vaasan yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of North Carolina

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Stockholm University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Moi University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen teknillinen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Turun yliopisto

Extern organisation: !!University

Independent Researcher

Extern organisation: Privat/hushåll

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Finnish Institute for Health and Welfare

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

University of Cambridge

Extern organisation: !!University

Nuorisotutkimusseura

Extern organisation: Forskningsinstitution

Ecole Hautes Etud Sci Sociales

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tieteen päivät

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

University of Eastern Finland

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Complutense University of Madrid

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Bergen

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Universite de Genevé

Extern organisation: !!University

Nuorisotutkimusverkosto

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Nuorisotutkimusseura

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Itä-Suomen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University of Technology

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Vaasa

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Turun yliopisto

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Science-Po, Toulouse

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Vilnius University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Procom

Extern organisation: !!Unknown

Student

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Aalto University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Maanpuolustuskorkeakoulu

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Washington

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Leeds

Extern organisation: !!University

Researcher

Extern organisation: Privat/hushåll

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Pennsylvania State University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Witwatersrand

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Extern organisation: Forskningsinstitution

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Vihreä liitto

Extern organisation: !!Unknown

EuroMedia Research Group

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

Uppsala University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Maria Curie-Skłodowska University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Newcastle University

Extern organisation: !!University

Middlesex University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Edinburgh

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Mid Sweden University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Eastern Finland (UEF)

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola