Aktiviteter 1988 2019

Filter
Redaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

Springer-Verlag (Utgivare/utgivande institution)

Satu Palva (Redaktör)
2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation