Aktiviteter

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (Tidskrift)

Anna Biström (Redaktör)
20182019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift