Publikationer 1972 2020

Filter
Beställd rapport
2016

Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen

Mähönen, T. A. & Yijälä, A., 2016, Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. 46 s. (Tutkimuskatsauksia; nr. 2016:7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2014

Hiilihydraatit ja niiden terveysvaikutukset - Miten arvioida hiilihydraattipitoisten elintarvikkeiden laatua?

Hätönen, K., Lindström, J. & Laatikainen, T., 2014, Helsinki: THL.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2013

Learning from Our Neighbours: Inclusive Education in the Making

Kesälahti, E. (red.) & Väyrynen, S. S. H. (red.), 2013, Rovaniemi: University of Lapland. (A School for All - Development of Inclusive Education)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Missä on sukupuoli? Sukupuolisensitiivisyys ministeriöiden viestinnässä

Hakala, S. & Ojajärvi, S. M., 4 nov 2013, 21 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Sivistystä vapaasti kaikille?

Laitinen, M. T. & Nurmi, K. E., 2013, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2012

Nuorten yhteiskuntatakuu 2013: historiallisten talkoiden kriittistä kommentointia

Paakkunainen, K., 2012, Kommentti: Nuorisotutkimusseura. (Kommentti - Nuoriasotutkimuksen verkkokanava)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Porin yhdeksäsluokkalaisten onnellisuus

Uusitalo-Malmivaara, L., 20 aug 2012, Pori: Porin kaupunki. 23 s. (Porin kaupungin julkaisusarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2008

Edinet-Project: Pedagogical Framework

Pirttimaa, R., Leppänen, T. & Maunonen-Eskelinen, I., 2008, Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 33 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2006

Guidelines for Inclusive Education Policy Development: Working towards Education for All

Väyrynen, S. S. H. & dos Santos, T., 2006, Harare: UNESCO.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2004

Tutkimus- ja kehitystyö suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Kauppinen, P., Kosunen, T. & Palonen, M., 2004, Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. 85 s. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; vol. 2004, nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2003

Observations from South African Classrooms: Some Inclusive Strategies

Väyrynen, S. S. H., 2003, Kimberley: National Institute for Higher Education Northern Cape. (In collaboration with SCOPE programme)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2002

Foreword in: Inclusive Education in Southern Africa

Baez, M. (red.) & Väyrynen, S. S. H., 2002, Harare: UNESCO.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1997

Disabled Students at Universities in Africa

Väyrynen, S. S. H., 1997, Harare: UNESCO.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1996

Exploring Primary Education in Zimbabwe: Observations on Pre-School, Infant and Special Education

van der Laan, A. & Väyrynen, S. S. H., 1996, Harare: UNESCO.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1990

Kohti uutta innovoivaa, aloja yhdistelevää ammattikorkeakoulua

Maljojoki, P. & Kosunen, T. J., 1990, Joensuun yliopisto: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 105 s. (Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A; vol. 1990, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Muutoksen arki päivähoidossa: Voisiko jotain olla toisin lasten päivähoidossa -projektin loppuraportti. Osa II.

Rusanen, E. (red.), 1990, SOSIAALIHALLITUS. 189 s. (Sosiaalihallituksen julkaisuja; vol. 1990, nr. 11)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell