Verksamhetsstyrningsenheten

  • Finland

Publikationer

Filter
Beställd rapport
2001

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen : Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti

Kaartinen-Koutaniemi, M., 2001, Helsinki: Edita. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; vol. 2001, nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport