Aktiviteter 1988 2019

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Kristo Kulju

Jaakko Hyvönen (Handledare)
20002001

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Thesis supervision (Lic)

Liselotte Sundström (Handledare)
20002006

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Thesis supervision (MSc)

Liselotte Sundström (Handledare)
20002002

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Markus Johansson

Juha Merilä (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Kalle Rainio

Juha Merilä (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Samuli Lehtonen MSc

Jaakko Hyvönen (Handledare)
19992001

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Heidi Arponen

Juha Merilä (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Niklas Pedersen

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
19992000

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Fredrik Söderman

Juha Merilä (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Satu Karttunen

Juha Merilä (Handledare)
1999

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Handledare)
1998

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Sami Markkanen

Jaakko Hyvönen (Bihandledare)
19971998

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Satu Koskinen

Jaakko Hyvönen (Handledare)
19972008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Bihandledare)
1997

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Bihandledare)
1997

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Virpi Lummaa

Juha Merilä (Handledare)
1997

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of Master's thesis

Heikki Hirvonen (Handledare)
1997

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc student supervisor, Daniel Jansson

Juha Merilä (Handledare)
1995

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)