Aktiviteter 1988 2019

Filter
Medlemskap eller annan roll i granskningskommitté

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) (Extern organisation)

Michael Wrzaczek (Styrelsemedlem)
15 maj 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Center of Poland (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Assessment)
16 mar 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

SLU, Sweden (Extern organisation)

Jaakko Kangasjärvi (Assessment)
28 maj 20181 jun 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Svenska Vetenskapsrådet (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Styrelsemedlem)
3 sep 20184 sep 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

The Wallenberg Foundation (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Assessment)
23 jul 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

BBSRC (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Assessment)
16 jul 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Kone Foundation (Extern organisation)

Anni Arponen (Assessment)
okt 2018nov 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

US-Israel Binational Science Foundation (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Assessment)
19 jan 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

FCT Portuguese Foundation for Science and Technology (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
14 okt 201818 okt 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

The Israel Science Foundation (ISF) (Extern organisation)

Kirk Overmyer (Assessment)
maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Israel Science Foundation (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
15 mar 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Agence Nationale de la Recherche (The French National Research Agency) (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Medlem)
8 jan 20189 jan 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

FCT Portuguese Foundation for Science and Technology (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Medlem)
30 okt 20171 nov 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

French National Research Agency (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
27 apr 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Vetenskapsrådet (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Medlem)
28 aug 201729 aug 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Marsden Fund (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
12 jul 201714 jul 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Vetenskapsrådet (Extern organisation)

Jaakko Kangasjärvi (Assessment)
1 aug 201719 sep 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Umeå Univ. Umeå, Sweden (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
28 apr 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Heikki Hänninen (Expert)
feb 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Heikki Hänninen (Expert)
apr 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Netherlands Organization for Scientific Research, NWO (Extern organisation)

Kirk Overmyer (Assessment)
jan 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Suomen Sammaltyöryhmä, Suomen ympäristökeskus (Extern organisation)

Xiaolan He (Medlem)
1 jan 201631 dec 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Vetenskapsrådet (Extern organisation)

Jaakko Kangasjärvi (Assessment)
2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Research Grants Council (RGC) of Hong Kong (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
3 apr 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Sammaltyöryhmän retki Sallan Tuntsaan 28.8–2.9.2016 (Evenemang)

Xiaolan He (Styrelsemedlem)
28 aug 20162 sep 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Leverhulme Trust (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
20 mar 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Danish Council for Independent Research (DFF) (Extern organisation)

Juha Merilä (Styrelsemedlem)
19 feb 201520 feb 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Czech Science Foundation (Extern organisation)

Heikki Hänninen (Assessment)
2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

NERC (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
11 dec 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Marsden Fund (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
15 aug 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Suomen Kulttuurirahasto/Finnish Cultural Foundation (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
1 dec 201515 jan 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Extern organisation)

Juha Merilä (Styrelsemedlem)
8 feb 201511 feb 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Portuguese Foundation for Science and Technology (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Medlem)
1 maj 201530 jun 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Extern organisation)

Juha Merilä (Expert)
5 dec 20141 apr 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Swedish Research Council (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Medlem)
1 sep 20149 okt 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Deutsche Forschungsgemeinshaft (Extern organisation)

Kirk Overmyer (Assessment)
jan 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Research Grant Council of Hong Kong (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
2 apr 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Kone Foundation (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
1 okt 201430 nov 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Danish Council for Independent Research (Extern organisation)

Juha Merilä (Ordförande)
8 jul 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

BARD - Binational Agricultural Research and Development Fund US-Israel (Extern organisation)

Mikael Brosche (Assessment)
2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) (Extern organisation)

Michael Wrzaczek (Expert)
18 mar 201419 mar 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Danish Council for Independent Research (Extern organisation)

Juha Merilä (Assessment)
6 aug 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Marsden Fund (Extern organisation)

Juha Merilä (Ordförande)
25 jul 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Iceland Research Fund (Extern organisation)

Juha Merilä (Expert)
20 okt 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Deutsche Forschungsgemeinshaft (Extern organisation)

Kirk Overmyer (Assessment)
sep 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Michael Wrzaczek (Expert)
20 mar 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

NSF USA (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
4 okt 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Leadership training steering committee (Extern organisation)

Kirk Overmyer (Styrelsemedlem)
sep 2013dec 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Swiss NSF (Extern organisation)

Ulrika Candolin (Expert)
31 maj 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Romanian National Council (Extern organisation)

Takahito Shikano (Assessment)
2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté