Aktiviteter 1975 2019

Filter
Redaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

University of Helsinki (Utgivare/utgivande institution)

Karri Muinonen (Chefredaktör)
2010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

International Conference on Electromagnetic and Light Scattering (Tidskrift)

Antti Penttilä (Redaktör)
2010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation