Projekt 2010 2025

Aktiv

Particle cosmology and gravitational waves

Rummukainen, K.

01/01/201931/12/2021

Projekt: Forskningsprojekt

Gravitational wave cosmology for LISA

Weir, D., Gould, O., Granados Escartin, E. S., Kormu, A. & Tähtinen, S.

Valtion perusrahoitus/hankkeet

01/01/201831/12/2020

Projekt: Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt

New physics and gravitational waves

Rummukainen, K.

01/09/201731/08/2021

Projekt: Forskningsprojekt

FIN-EPOS - a FINnish national initiative of the European Plate Observing System

Korja, A., Heikkinen, P., Kukkonen, I., Whipp, D., Muinonen, K., Poutanen, M., Tanskanen, E., Kozlovskaya, E., Korja, T., Lecarpentier, D., Merimaa, M. & Mertanen, S.

01/02/2013 → …

Projekt: Annan projekt

Färdig

Electroweak Baryogenesis in Beyond the Standard Model Theories

Vuorinen, A., Gorda, T., Tenkanen, T. & Jokela, N. A.

Helsingin yliopisto

01/01/201631/12/2018

Projekt: Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt

ERC Advanced Grant project SAEMPL (No. 320733)

Muinonen, K., Peltoniemi, J., Penttilä, A., Markkanen, J., Zubko, E., Pentikäinen, H., Guirado Rodriguez, D., Gritsevich, M., Kassamakov, I., Harju, J., Pelkonen, V., Väisänen, T., Martikainen, J., Herranen, J., Maconi, G., Helander, P. & Rantakylä, J.

01/04/201331/03/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Interplanetaarisen pölyn fysikaaliset ominaisuudet

Kohout, T.

Unknown funder

01/09/201231/08/2015

Projekt: Forskningsprojekt

Efficient networking towards novel products and processes

Penttilä, A.

01/07/201031/12/2011

Projekt: Forskningsprojekt