Projekt 2010 2025

Filter
Färdig
Färdig

Electroweak Baryogenesis in Beyond the Standard Model Theories

Vuorinen, A., Gorda, T., Tenkanen, T. & Jokela, N. A.

Helsingin yliopisto

01/01/201631/12/2018

Projekt: Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt

ERC Advanced Grant project SAEMPL (No. 320733)

Muinonen, K., Peltoniemi, J., Penttilä, A., Markkanen, J., Zubko, E., Pentikäinen, H., Guirado Rodriguez, D., Gritsevich, M., Kassamakov, I., Harju, J., Pelkonen, V., Väisänen, T., Martikainen, J., Herranen, J., Maconi, G., Helander, P. & Rantakylä, J.

01/04/201331/03/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Interplanetaarisen pölyn fysikaaliset ominaisuudet

Kohout, T.

Unknown funder

01/09/201231/08/2015

Projekt: Forskningsprojekt

Efficient networking towards novel products and processes

Penttilä, A.

01/07/201031/12/2011

Projekt: Forskningsprojekt