Plastiikkakirurgian yksikkö

  • Finland

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Projekt 2015 2019

Publikationer 1996 2019

Öppen tillgång
Fil

Additional squamosal suture synostosis and segmented intracranial volume in patients with non-syndromic sagittal synostosis

Leikola, J., Heliövaara, A., Koivikko, M. & Koljonen, V., feb 2019, I : Child's Nervous System. 35, 2, s. 205-207 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

ALK and EGFR expression by immunohistochemistry are associated with Merkel cell polyomavirus status in Merkel cell carcinoma

Veija, T., Kero, M., Koljonen, V. & Böhling, T., maj 2019, I : Histopathology. 74, 6, s. 829-835 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Bone morphogenic protein expression and bone formation are induced by bioactive glass S53P4 scaffolds in vivo

Björkenheim, R., Strömberg, G., Ainola, M., Uppstu, P., Aalto-Setälä, L., Hupa, L., Pajarinen, J. & Lindfors, N. C., apr 2019, I : Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials. 107, 3, s. 847-857 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

BRAF immunohistochemistry predicts sentinel lymph node involvement in intermediate thickness melanomas

Manninen, A. A., Gardberg, M., Juteau, S., Ilmonen, S., Jukonen, J., Andersson, N. & Carpen, O., 30 apr 2019, I : PLoS One. 14, 4, 13 s., 0216043.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Aktiviteter 2004 2017

  • 9 Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)
  • 5 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling
  • 3 Förhandsgranskare av doktorsavhandling

Syventävien opintojen ohjaus

Virve Koljonen (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Syventävien opintojen ohjaus

Virve Koljonen (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Syventävien opintojen ohjaus

Virve Koljonen (Handledare)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Syventävien opintojen ohjaus

Virve Koljonen (Handledare)
2015

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Väitöskirjatyön ohjaaja

Virve Koljonen (Handledare)
7 nov 2014

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Priser

Plastiikkakirurgian Klinikan Vuoden Erikoislääkäri Kouluttaja 2016

Virve Koljonen (!!Recipient), 16 dec 2016

Pris: Pris och hedersbetygelser