Publikationer 1994 2020

Filter
Kandidatavhandling
2010

Tuskien taival. Suomalaisen sairausvakuutusjärjestelmän synty.

Bidragets titel på inmatningsspråk: En plågsam färd. Tillkomsten av det finska sjukförsäkringssystemet.Bergenheim, S. M. C., 23 jun 2010, 41 s.

Forskningsoutput: AvhandlingKandidatavhandlingAvhandlingar