Population Research Unit (PRU)

  • Finland

Publikationer 2012 2019

Filter
Kapitel
2019

Luottamus poliittisen osallistumisen sosioekonomisten erojen selittäjänä

Lahtinen, H. A., Wass, H. M. & Hiilamo, H. T., 16 maj 2019, Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Bäck, M. & Kestilä-Kekkonen, E. (red.). Helsinki: Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, s. 138-155 18 s. 8. (Valtiovarainministeriön julkaisuja; nr. 2019:31).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
2018

Collecting an International Database of Twin Cohorts to Analyze How Society Modifies Genetic and Environmental Influences

Silventoinen, K. T., 2018, SAGE Research Methods Cases Part 2 . Sage

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Using register-linkage data to study intergenerational continuity of criminal offending: Finland as a case example

Aaltonen, M. & Mikkonen, J., 30 jun 2018, Intergenerational Continuity of Criminal and Antisocial Behaviour: An International Overview of Studies. Eichelsheim, V. I. & van de Weijer, S. G. A. (red.). Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, s. 13-27 15 s. (Routledge Studies in Criminal Behaviour).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2017

Geenit ja kasvuympäristö psykologisten piirteiden taustalla

Latvala, A. E. & Silventoinen, K. T., 2017, Kiehtovat geenit: Mihin geenitietoa käytetään?. Jokela, M., Oja-Leikas, M. & Rova, M. (red.). Helsinki: Duodecim, 4 s. 20

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Rajoittavatko geenit tahtomme vapautta?

Silventoinen, K. T. & Ylikoski, P. K., 2017, Kaikki vapaudesta . Enqvist, K., Hetemäki, I. & Tiilikainen, T. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 245-246 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2016

Terveys ja poliittinen kiinnittyminen …

Mattila, V. M., Lahtinen, H. A., Rapeli, L. & Wass, H. M., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, s. 415-434 20 s. (Selvityksiä ja ohjeita; vol. 2016, nr. 28).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2015

Children’s anthropometrics and later disease incidence

Silventoinen, K., 2015, Handbook of Economics and Human Biology. Komlos, J. & Kelly, I. (red.). Oxford University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 nov 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (red.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Terveyden vaikutus nuorten vaaliosallistumiseen ja käsityksiin perusturvasta

Lahtinen, H., Wass, H. & Sund, R., 6 mar 2015, Ihmisarvoinen nuoruus: nuorisobarometri 2014. Myllyniemi, S. (red.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusseura, s. 171-182 14 s. (Julkaisuja ; nr. 159)(NUORAn julkaisuja ; nr. 51)(Verkkojulkaisuja ; vol. 71).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2014

Adult Learners in Finland: Formal Adult Education as an Opportunity for Reducing Inequality?

Kilpi-Jakonen, E., Sirniö, O. & Martikainen, P., 2014, Adult Learning in Modern Societies: An International Comparison from a Life-course Perspective. Blossfeld, H-P., Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D. & Buchholz, S. (red.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 204-222 19 s. 10. (eduLIFE Lifelong Learning).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Geenien ja ympäristön välinen vuorovaikutus

Silventoinen, K. & Latvala, A., 2014, Käyttäytymisgenetiikka : geeneistä yhteiskuntaan. Latvala, A. & Silventoinen, K. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 85-98 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ihmiskuva

Silventoinen, K., Latvala, A. & Ylikoski, P., 2014, Käyttäytymisgenetiikka : geeneistä yhteiskuntaan. Latvala, A. & Silventoinen, K. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 316-335 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Perhe- ja kaksostutkimukset

Silventoinen, K., 2014, Käyttäytymisgenetiikka: geeneistä yhteiskuntaan. Gaudeamus, 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Terveys, kuolleisuus ja ikääntyminen

Silventoinen, K., 2014, Johdatus sosiologian perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

The impact of HIV on communities in North-Central Namibia

Shemeikka, R., Notkola, V., Kuhanen, J., Moustgaard, H., Matengu, K., Kontio, K. & Siiskonen, H., 2013, HIV/AIDS in Southern Africa. Challenges, Policies, Actors. Pallotti, A. & Zamponi, M. (red.). Rimini: La Pieve Poligrafica Editore

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2012

Hoivariski ja siihen vaikuttavat tekijät

Einiö, E., Martikainen, P., Moustgaard, H. & Saarioja, S., 2012, Hoivariski ja hoivavakuutukset. Valkonen, T. (red.). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Terveyserot jatkavat kasvuaan

Lahelma, E., Martikainen, P., Pietiläinen, O. & Tarkiainen, L., 2012, Kansan terveys, yksilön hyvinvointi. Reivinen, J. & Vähäkylä, L. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 21-36 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Twin studies on anthropometrics: exploring the role of genetic and environmental factors

Silventoinen, K., Yokoyama, Y. & Rasmussen, F., 2012, Handbook of Growth and Growth Monitoring in Health and Disease. Preedy, V. (red.). Springer Science, s. 59-72 3057 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Vuoden 2004 alkoholin hinnanalennus, alkoholihaitat ja alkoholipoliittiset johtopäätökset.

Herttua, K., 2012, Kuin kala verkossa. Ihminen ja alkoholi. .

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Yli 75-vuotiaiden perherakenne, laitosasuminen ja kuolleisuus

Einiö, E. & Martikainen, P., 2012, Kohti parempaa vanhuutta: Konsensuskokous 2012. Duodecim, 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig