Publikationer 1980 2020

Filter
Kapitel
2003

Others Will Do It

Mäkelä, P. & Ylikoski, P. K., 2003, Realism in Action: Essays in the Philosophy of Social Sciences. Kluwer Academic

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ryhmän toiminta ja vastuu

Mäkelä, P. & Tuomela, R., 2003, Etiikka ja Talous. WSOY, s. 372-386 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The archaeological construction of the past: Some realist moderations

Mäki, U., 2003, Realism in Action: Essays in the Philosophy of the Social Sciences. Sintonen, M., Ylikoski, P. & Miller, K. (red.). Dordrecht: Reidel, s. 51 - 68

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

Bioscientists as ethical decision makers

Häyry, M., 2004, Ethics for Life Scientists. Korthals, M. & Bogers, R. J. (red.). Dordrecht: Springer, s. 183-189 7 s. (Wageningen UR Frontis Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Hyisen Pohjolan viettelys: René Descartes (1596-1650)

Roinila, M., 2004, Filosofin kuolema. Roinila, M. & Kaitaro, T. (red.). Summa, s. 134-145

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Julkisen päätöksenteon haasteet kestävän kehityksen toteuttamisessa

Kyllönen, S., 2004, Metsien kestävä käyttö: periaatteita ja tavoitteita. Loukola, O. & Tervo, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, s. 43-57 15 s. (Julkaisuja; nr. 14).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kantilaisen etiikan vaarallisuudesta

Noponen, N., 2004, Perversio, moraali ja ironia. Salmela, M. & Lemetti, J. (red.). Helsinki, Vol. 7. s. 39-50 13 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; nr. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kielletyt sanat: onko poliittinen korrektius uhka ilmaisunvapaudelle?

Gylling, H. & Toppinen, P., 2004, Kielto. Gylling, H., Kivinen, S. A. & Vilkko, R. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 134-141 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Some truths about truth for economists, their critics and clients

Mäki, U., 2004, Economic Policy-Making under Uncertainty: The Role of Truth and Accountability in Policy Advice. Mooslechner, P., Schürz, M. & Schuberth, H. (red.). Edward Edgar, s. 9 - 39

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Universaalineron palkinto: G.W. Leibniz (1646-1716)

Roinila, M., 2004, Filosofin kuolema. Roinila, M. & Kaitaro, T. (red.). Summa, s. 155-163

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Yavlyaitsa li Kouz realistom?

Mäki, U., 2004, ISTOKI: Economika v kontexte istorii i kultury. Moscow: Publishing House of the State University Higher School of Economics, s. 87 - 121

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ydinvoiman ilmastonmuutos

Kyllönen, S., 2004, Ydinvoima, valta ja vastarinta. Kojo, M. (red.). Helsinki: Like, s. 51-85 36 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Does cultural knowledge entail normative wisdom

Gylling, H. A., 2005, The dar graduate. Dar es Salaam: University of Dar es Salaam, s. 1-10 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Elämänfilosofia: vakavasti otettuna

Siitonen, A., 2005, Elämän merkitys: filosofisia kirjoituksia elämästä. T. J. H. . J. R. (red.). [Kuopio]: UNIpress, s. 427-434 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Elämän jatkumo Leibnizillä

Roinila, M., 2005, Elämä. Haukioja, J. & Räikkä, J. (red.). s. 41-55 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fil

Emotional feelings as twofold representations

Salmela, M., 2005, Philosophical Aspects on Emotions. Carlson, Å. (red.). Stockholm: Thales, s. 263-281 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Erityispedagogiikka, sosiaalinen vammaistutkimus sekä erilaisuuden ja vammaisuuden käsitteellistäminen

Vehmas, S., 2005, Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 125-148 24 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Etiikan näkökulma

Gylling, H., 2005, Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Edita, s. 29-36 8 s. (Edilex libri).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Etiikasta ja eläinkoe-etiikasta

Siitonen, A., 2005, Koe-eläinetiikkaa . Helsinki : Yliopistopaino, s. 15-35 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Etiikka, eettiset julistukset ja laki

Gylling, H. & Lötjönen, S., 2005, Lääkärin etiikka . Helsinki: Suomen lääkäriliitto, s. 32-36 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Feministinen filosofia likaisena ajatteluna

Werner, L., 2005, Feministinen filosofia. T. J. O. . L. W. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 11-24 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Forget autonomy and give me freedom!

Häyry, M., 2005, Bioethics and Social Reality. Häyry, M., Takala, T. & Herissone-Kelly, P. (red.). Amsterdam and New York: Rodopi, s. 31-37 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Geneettinen determinismi

Ylikoski, P., 2005, Elämän merkitys: filosofisia kirjoituksia elämästä. T. J. H. . J. R. (red.). [Kuopio]: UNIpress, s. 327-343 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Intolerance and self-deciption: an epistemological study = Neiecietiba un pasapmans : epistemologiska skice

Airaksinen, T., 2005, Filosofija = Philosophy / [galvenais redaktors: Andris Rubenis]. Riga: Latvijas Universitāte, s. 83-87 5 s. (Latvijas Universitates raksti = Scientific papers, University of Latvia; vol. 687).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Iris Murdoch on love and the sublime

Ruokonen, F., 2005, Philosophical aspects on emotions. E. B. Å. C. (red.). Stockholm: Thales, s. 83-95 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Johdanto

Siitonen, A., 2005, Koe-eläinetiikkaa . Hirsjärvi, P. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 9-11 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Luottamus sosiaalisen pääoman teorioiden ydinkäsitteenä

Mäkelä, P. & Ruokonen, F., 2005, Sosiaalisen pääoman kentät. P. J. . . (red.). Jyväskylä: Minerva, s. 21-44 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

On justifying civil action: Pamatojot pilsonisko aktivitati

Loukola, O., 2005, Filosofija = Philosophy / [galvenais redaktors: Andris Rubenis]. Riga: Latvijas Universitāte, s. 88-97 10 s. (Latvijas Universitates raksti = Scientific papers, University of Latvia; vol. 687).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Scientific Discovery

Sintonen, M. & Kiikeri, M., 2005, Handbook of Epistemology. Dordrecht: Kluwer Academic, s. 205-253

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Synnynnäisyys: biologian ja ihmistieteiden rajapinnalla

Kokkonen, T., 2005, Elämän merkitys: filosofisia kirjoituksia elämästä. T. J. H. . J. R. (red.). [Kuopio]: UNIpress, s. 313-325 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The management of value conflicts in forestry

Kyllönen, S., 2005, European forests and beyond: an ethical discourse. E. A. E. . . A. . (red.). Joensuu: University of Joensuu, s. 107-118 12 s. (Silva Carelica; vol. 49).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The norms derived from sustainable development

Laakso, M., 2005, Global norms in the twenty-first century. E. B. K-G. G. A. K. V. D. P. (red.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 166-181 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tieteen evoluutio

Ylikoski, P., 2005, Ihmistieteet tänään. T. A. M-S. . I. P. (red.). Helsinki: Gaudeamus Helsingin yliopiston tutkijakollegium, s. 91-113 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Two basic kinds of cooperation

Tuomela, R., 2005, Logic, thought & action. D. V. . . (red.). Dordrecht: Springer, s. 79-107 29 s. (Logic, epistomology, and the unity of science; vol. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2006

Arvot, tunteet, identiteetti ja elämänkatsomus

Salmela, M., 2006, Kaikki virtaa - elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus / toimitus: Pekka Elo ... [et al.]. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry., s. 43-46 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Aspects of realism about economics

Mäki, U., 2006, Recent developments in economic methodology, Vol. 1. Davis, J. B. (red.). Cheltenham: Edward Edgar, (The international library of critical writings in economics; nr. 193).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Bataille, Georges (1897-1962)

Airaksinen, T., 2006, Sex from Plato to Paglia: a philosophical encyclopedia. E. B. A. S. (red.). Westport, Conn: Greenwood Press, s. 84-86 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Beyond Europe: rhetoric of reproductive rights in global population policies

Hellsten, S. K. & Hellsten, S., 2006, Women's reproductive rights. E. B. H. W. I. A. I. A. A. E. C. (red.). New York, N.Y: Palgrave Macmillan, s. 199-241 43 s. (Women's rights in Europe).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Can feminism survive capitalism: challenges feminist discourses face in promoting women's rights in post-Soviet Europe

Hellsten, S. K. & Hellsten, S., 2006, Women's citizenship and political rights. E. B. S. K. H. A. M. H. A. K. D. E. B. S. K. H. A. M. H. A. K. D. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 53-66 14 s. (Womens rights in Europe series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Diagnosing McCloskey

Mäki, U., 2006, Recent developments in economic methodology, Vol. 1. Davis, J. & Davis, J. B. (red.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 146-164 (The international library of critical writings in economics; nr. 193).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Filosofia, tiede ja ymmärrys

Airaksinen, T., 2006, Tiede ja maailmantulkinta: kaksitoista selvitettyä tapausta. T. T. H. J. I. V. (red.). Helsinki: Art House, s. 21-43 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

From the Logic of Questions to the Logic of Inquiry

Sintonen, M., 2006, The Philosophy of Jaakko Hintikka. Auxier, R. E. & Hahn, L. E. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Introduction

Hellsten, S. K., Holli, A. M., Daskalova, K. & Hellsten, S., 2006, Women's citizenship and political rights. E. B. S. K. H. A. M. H. A. K. D. E. B. S. K. H. A. M. H. A. K. D. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 1-11 11 s. (Womens rights in Europe series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kauhu esteettisenä kategoriana

Siitonen, A., 2006, Eripituisia esseitä: S. Albert Kivisen 70-vuotispäivän kunniaksi. Hiipakka, J. & Korhonen, A. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, Vol. 13. s. 13-25 13 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; vol. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Methodology might matter, but Weintraub's meta-Methodology shouldn't

Mäki, U., 2006, a Recent developments in economic methodology, Vol. 3. Davis, J. & Davis, J. B. (red.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 509-525 (The international library of critical writings in economics; nr. 193).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Metsien kestävän käytön filosofiset perusteet

Kyllönen, S. & Sajama, S., 2006, Uusi Metsäkirja . Jalonen, R. (red.). Helsinki : Gaudeamus, s. 36-41 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Multilateralism and economic justice

Hellsten, S. K. & Hellsten, S., 2006, Multilateralism under challenge?: power, international order, and structural change. E. B. E. N. R. T. A. J. T. (red.). Tokyo: United Nations University, s. 422-440 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

On acting for a reason

Tuomela, R., 2006, Truth and games: essays in honour of Gabriel Sandu. E. B. T. A. A. A-V. P. (red.). Helsinki: Societas philosophica Fennica, s. 187-205 19 s. (Acta philosophica Fennica; vol. 78).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

On the method of isolation in economics

Mäki, U., 2006, Recent developments in economic methodology, Vol. 3. Davis, J. & Davis, J. B. (red.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 3-37

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Philosophy and literature in dialogue: introduction

Ruokonen, F. & Werner, L., 2006, Visions of value and truth: understanding philosophy and literature. Ruokonen, F. & Werner, L. (red.). Helsinki: Societas philosophica Fennica, s. 5-9 5 s. (Acta philosophica Fennica; vol. 79).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review