Publikationer 1980 2020

Filter
Kapitel
2006

Science and philosophy: a map of the field

Siitonen, A., 2006, Science: a challenge to philosophy. H. J. K. S. P. R. V. . . (red.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 89-97 9 s. (Nordeuropäische Beiträge aus den Human- und Gesellschaftswissenschaften; vol. Bd. 27).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Science as a free market: A reflexivity test in an economics of economics

Mäki, U., 2006, Recent developments in economic methodology, Vol. 1. Davis, J. & Davis, J. B. (red.). Cheltenham: Edward Edgar, s. 527-550 (The international library of critical writings in economics; nr. 193).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sota ja sosiaalinen pääoma

Airaksinen, T., 2006, Maanpuolustuskorkeakoulu - kehittyvä sotatieteellinen yliopisto professori Mikko Viitasalon juhlakirja. T. A-M. H. J. J. T. (red.). Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, s. 12-19 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Suunnistautuminen epävarmassa maailmassa

Airaksinen, T., 2006, Kaikki virtaa - elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus / toimitus: Pekka Elo ... [et al.]. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry., s. 55-56 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Syyt ja vaikutukset kvantitatiivisessa liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa

Kuorikoski, J., 2006, Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. T. K. R. M-L. K-K. . E. H. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 88-110 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tapahtumien ja ominaisuuksien selittäminen

Ylikoski, P., 2006, Eripituisia esseitä: S. Albert Kivisen 70-vuotispäivän kunniaksi. Hiipakka, J. & Korhonen, A. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, s. 91-106 16 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; vol. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The chain and thee animal: idealism in Berkeley's Siris

Airaksinen, T., 2006, Eriugena, Berkeley, and the idealist tradition. E. B. S. G. A. D. M. (red.). Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, s. 224-243 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tiede, järki, etiikka

Gylling, H., 2006, Kaikki virtaa - elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus / toimitus: Pekka Elo ... [et al.]. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry., s. 57-61 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tutkijan ammattietiikka

Gylling, H., 2006, Etiikkaa ihmistieteille. T. J. H. . . A. . (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 349-359 11 s. (Tietolipas; vol. 211).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2005

Does cultural knowledge entail normative wisdom

Gylling, H. A., 2005, The dar graduate. Dar es Salaam: University of Dar es Salaam, s. 1-10 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Elämänfilosofia: vakavasti otettuna

Siitonen, A., 2005, Elämän merkitys: filosofisia kirjoituksia elämästä. T. J. H. . J. R. (red.). [Kuopio]: UNIpress, s. 427-434 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Elämän jatkumo Leibnizillä

Roinila, M., 2005, Elämä. Haukioja, J. & Räikkä, J. (red.). s. 41-55 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fil

Emotional feelings as twofold representations

Salmela, M., 2005, Philosophical Aspects on Emotions. Carlson, Å. (red.). Stockholm: Thales, s. 263-281 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Erityispedagogiikka, sosiaalinen vammaistutkimus sekä erilaisuuden ja vammaisuuden käsitteellistäminen

Vehmas, S., 2005, Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 125-148 24 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Etiikan näkökulma

Gylling, H., 2005, Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Edita, s. 29-36 8 s. (Edilex libri).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Etiikasta ja eläinkoe-etiikasta

Siitonen, A., 2005, Koe-eläinetiikkaa . Helsinki : Yliopistopaino, s. 15-35 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Etiikka, eettiset julistukset ja laki

Gylling, H. & Lötjönen, S., 2005, Lääkärin etiikka . Helsinki: Suomen lääkäriliitto, s. 32-36 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Feministinen filosofia likaisena ajatteluna

Werner, L., 2005, Feministinen filosofia. T. J. O. . L. W. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 11-24 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Forget autonomy and give me freedom!

Häyry, M., 2005, Bioethics and Social Reality. Häyry, M., Takala, T. & Herissone-Kelly, P. (red.). Amsterdam and New York: Rodopi, s. 31-37 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Geneettinen determinismi

Ylikoski, P., 2005, Elämän merkitys: filosofisia kirjoituksia elämästä. T. J. H. . J. R. (red.). [Kuopio]: UNIpress, s. 327-343 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Intolerance and self-deciption: an epistemological study = Neiecietiba un pasapmans : epistemologiska skice

Airaksinen, T., 2005, Filosofija = Philosophy / [galvenais redaktors: Andris Rubenis]. Riga: Latvijas Universitāte, s. 83-87 5 s. (Latvijas Universitates raksti = Scientific papers, University of Latvia; vol. 687).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Iris Murdoch on love and the sublime

Ruokonen, F., 2005, Philosophical aspects on emotions. E. B. Å. C. (red.). Stockholm: Thales, s. 83-95 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Johdanto

Siitonen, A., 2005, Koe-eläinetiikkaa . Hirsjärvi, P. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 9-11 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Luottamus sosiaalisen pääoman teorioiden ydinkäsitteenä

Mäkelä, P. & Ruokonen, F., 2005, Sosiaalisen pääoman kentät. P. J. . . (red.). Jyväskylä: Minerva, s. 21-44 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

On justifying civil action: Pamatojot pilsonisko aktivitati

Loukola, O., 2005, Filosofija = Philosophy / [galvenais redaktors: Andris Rubenis]. Riga: Latvijas Universitāte, s. 88-97 10 s. (Latvijas Universitates raksti = Scientific papers, University of Latvia; vol. 687).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Scientific Discovery

Sintonen, M. & Kiikeri, M., 2005, Handbook of Epistemology. Dordrecht: Kluwer Academic, s. 205-253

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Synnynnäisyys: biologian ja ihmistieteiden rajapinnalla

Kokkonen, T., 2005, Elämän merkitys: filosofisia kirjoituksia elämästä. T. J. H. . J. R. (red.). [Kuopio]: UNIpress, s. 313-325 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The management of value conflicts in forestry

Kyllönen, S., 2005, European forests and beyond: an ethical discourse. E. A. E. . . A. . (red.). Joensuu: University of Joensuu, s. 107-118 12 s. (Silva Carelica; vol. 49).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The norms derived from sustainable development

Laakso, M., 2005, Global norms in the twenty-first century. E. B. K-G. G. A. K. V. D. P. (red.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 166-181 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tieteen evoluutio

Ylikoski, P., 2005, Ihmistieteet tänään. T. A. M-S. . I. P. (red.). Helsinki: Gaudeamus Helsingin yliopiston tutkijakollegium, s. 91-113 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Two basic kinds of cooperation

Tuomela, R., 2005, Logic, thought & action. D. V. . . (red.). Dordrecht: Springer, s. 79-107 29 s. (Logic, epistomology, and the unity of science; vol. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

Bioscientists as ethical decision makers

Häyry, M., 2004, Ethics for Life Scientists. Korthals, M. & Bogers, R. J. (red.). Dordrecht: Springer, s. 183-189 7 s. (Wageningen UR Frontis Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Hyisen Pohjolan viettelys: René Descartes (1596-1650)

Roinila, M., 2004, Filosofin kuolema. Roinila, M. & Kaitaro, T. (red.). Summa, s. 134-145

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Julkisen päätöksenteon haasteet kestävän kehityksen toteuttamisessa

Kyllönen, S., 2004, Metsien kestävä käyttö: periaatteita ja tavoitteita. Loukola, O. & Tervo, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, s. 43-57 15 s. (Julkaisuja; nr. 14).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kantilaisen etiikan vaarallisuudesta

Noponen, N., 2004, Perversio, moraali ja ironia. Salmela, M. & Lemetti, J. (red.). Helsinki, Vol. 7. s. 39-50 13 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; nr. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kielletyt sanat: onko poliittinen korrektius uhka ilmaisunvapaudelle?

Gylling, H. & Toppinen, P., 2004, Kielto. Gylling, H., Kivinen, S. A. & Vilkko, R. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 134-141 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Some truths about truth for economists, their critics and clients

Mäki, U., 2004, Economic Policy-Making under Uncertainty: The Role of Truth and Accountability in Policy Advice. Mooslechner, P., Schürz, M. & Schuberth, H. (red.). Edward Edgar, s. 9 - 39

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Universaalineron palkinto: G.W. Leibniz (1646-1716)

Roinila, M., 2004, Filosofin kuolema. Roinila, M. & Kaitaro, T. (red.). Summa, s. 155-163

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Yavlyaitsa li Kouz realistom?

Mäki, U., 2004, ISTOKI: Economika v kontexte istorii i kultury. Moscow: Publishing House of the State University Higher School of Economics, s. 87 - 121

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ydinvoiman ilmastonmuutos

Kyllönen, S., 2004, Ydinvoima, valta ja vastarinta. Kojo, M. (red.). Helsinki: Like, s. 51-85 36 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2003

Kansainvälinen ilmastopolitiikka etsii oikeudenmukaista ratkaisua

Kyllönen, S., 2003, Me olemme päättäneet: vuosituhatjulistuksen rauhan ja kehityksen tavoitteet. Koski, S. (red.). Suomen YK-liitto, s. 114–137 23 s. (Suomen YK-liiton julkaisusarja; nr. 44).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Mekaanisia tahtomuksia

Roinila, M., 2003, Spiritus animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta. Yrjönsuuri, M., Heinämaa, S. & Reuter, M. (red.). Gaudeamus, s. 138-156

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fil

Others Will Do It

Mäkelä, P. & Ylikoski, P. K., 2003, Realism in Action: Essays in the Philosophy of Social Sciences. Kluwer Academic

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ryhmän toiminta ja vastuu

Mäkelä, P. & Tuomela, R., 2003, Etiikka ja Talous. WSOY, s. 372-386 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The archaeological construction of the past: Some realist moderations

Mäki, U., 2003, Realism in Action: Essays in the Philosophy of the Social Sciences. Sintonen, M., Ylikoski, P. & Miller, K. (red.). Dordrecht: Reidel, s. 51 - 68

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2002

Det performativa och frågan om praktiskt förnuft hos Derrida

Klockars, K., 2002, Käytäntö. Pihlström, S. & Ruokonen, F. (red.). Helsinki: Yliopistopaino

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kommunikoiva kansanvalta: kiistojen ratkaiseminen neuvottelevan demokratian keinoin

Kyllönen, S., 2002, Arvot, ympäristö ja teknologia: yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset. Loukola, O., Lybäck, K. & Tervo, M. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 90-109 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Monadien "kuolema": G.W. Leibniz kuolemasta ja kuolemattomuudesta

Roinila, M., 2002, Kuoleman filosofia. Kiiskinen, T. & Pihlström, S. (red.). Helsingin yliopisto, filosofian laitos & käytännöllisen filosofian laitos, s. 89-96 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

On the issue of realism in the economics of institutional organization: Themes from Coase and Richardson

Mäki, U., 2002, Beyond Keynes, Volume One: Post-Keynesian Econometrics, Microeconomics and the Theory of the Firm. Dow, S. & Hillard, J. (red.). Edward Edgar, s. 30 - 43

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Scientific progress: Complexities of a contestable concept

Mäki, U., 2002, Is There Progress in Economics?. Böhm, S., Gehrke, C., Kurz, H. & Stum, R. (red.). Edward Edgar, s. 123 - 130

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review