• Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Praktisk teologi är en teologisk vetenskapsgren som undersöker individers, gruppers och samhällets religiösa verksamhet och formulerar kritisk teori om ämnet. Praktisk teologi undersöker och undervisar även i teologins praktiska tillämpning: kyrkors och andra religiösa samfunds liv och verksamhet, men även privatpersoners religiositet och religiösa beteende. Inom praktisk teologi bedrivs både grund- och tillämpad forskning och undervisning.

Religiös verksamhet analyseras ur individens, kyrkosamfunds eller religiösa samfunds eller ur samhällets och kulturens perspektiv. Forskningsmaterialet består av till exempel empiriskt, historiskt och annat material, bilder och andra upptagningar samt kvantitativt och kvalitativt material som samlas in genom intervjuer och enkäter. Som forsknings- och analysmetoder används historiska, systematiska samt kvantitativa och kvalitativa empiriska metoder.

Eftersom praktisk teologi undersöker hur teologin tillämpas på och påverkar det dagliga livet, är det ett vidsträckt forskningsområde. Institutionen har tre professurer, i praktisk teologi, religionspedagogik och kyrkosociologi, men dessa professurer täcker större områden än deras namn ger vid handen. I synnerhet praktisk teologi innehåller ett tiotal ämnesområden som alla kunde utgöra egna läroämnen om det fanns tillräckliga resurser till det.

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Personer

Foto på Johan Bastubacka

Johan Bastubacka

Person: HU, undervisnings- och forskningspersonal

20012020
Foto på Maria Buchert

Maria Buchert

Person: HU, undervisnings- och forskningspersonal

20032018
Inget foto på Raili Gothoni

Raili Gothoni

Person: Extern undervisning och koordinering av ämne

19862018

Projekt 2002 2021

Publikationer 1968 2020

Between Lutheran Legacy and Economy as Religion: The Contested Roles of Philanthropy in Finland Today

Grönlund, H., 2019, (!!Accepted/In press) On the Legacy of Protestant Lutheranism in Finland: Societal Perspectives. Sinnemäki, K., Portman, A., Tilli, J. & Nelson, R. H. (red.). Finnish Literature Society, (Studia Fennica Historica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Conformity and resistance in personalized same-sex prayer rituals in Finland

Vähäkangas, A. M., 4 mar 2019, (!!Accepted/In press) I : Theology and Sexuality.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Aktiviteter 1968 2019

Member of doctoral thesis committee (Evenemang)

Maija Penttilä (Assessment)
18 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2019

Tuija Seppälä (Talare: Presentation), Hanna Falk (Talare: Presentation)
9 maj 201910 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Raamattuteologinen asiantuntijaseminaari 2019

Sini Hulmi (Närvarande)
8 jan 20199 jan 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Marriage, childlessness, and stigmatization in Cameroon

Auli Vähäkangas (Handledare)
22 maj 2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Nordic Conference of Religious Education, 2019

Saila Poulter (Talare: Presentation), Martin Ubani (Talare: Presentation), Inkeri Rissanen (Talare: Presentation), Vesa Asko Åhs (Talare: Presentation), Anuleena Kimanen (Talare: Presentation), Tuula Sakaranaho (Talare: Presentation)
11 jun 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Priser

Dissertation award

Anne Birgitta Pessi (!!Recipient), jun 2006

Pris: Pris och hedersbetygelser

Dissertation Award

Anne Birgitta Pessi (!!Recipient), apr 2005

Pris: Pris och hedersbetygelser

Docent of the year / Vuoden dosentti

Henrietta Grönlund (!!Recipient), 28 mar 2017

Pris: Pris och hedersbetygelser

Doctor Primus

Anne Birgitta Pessi (!!Recipient), maj 2005

Pris: Pris och hedersbetygelser

Emerging Scolar Award

Anne Birgitta Pessi (!!Recipient), nov 2005

Pris: Pris och hedersbetygelser

Press / media

Somelynkkaus on nykyajan häpeärangaistus.

Jyrki Knuutila

15/08/2019

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Hva alle lærere bør kunne om religion

Anuleena Kimanen

12/08/2019

1 objekt av mediabevakning

Press/media: !!Press / Media

Lehtisaari päätyi kirkolle kauan sitten

Jyrki Knuutila

25/04/2019

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Notre Dame -kirkon palo Pariisissa

Jyrki Knuutila

15/04/2019

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media