Projekt 2013 2020

Filter
Färdig
Färdig

Sigrid Juselius foundation grant 2016

Lundin, J.

01/04/201631/03/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Targovax research collaboration

Lundin, J.

01/02/201630/06/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Tekes Mobile Micrcoscopy

Lundin, J.

01/10/201530/04/2017

Projekt: Forskningsprojekt