Forskningscentren vid statsvetenskapliga fakulteten

  • Finland

  • Finland

Publikationer

Filter
Magisteruppsats

IT-sopimusriidat Suomessa 2000-luvulla

Keskitalo, K. K., 2017, 73 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kadon ongelman ratkaisukeinoja

Valaste, M., 2004

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet

Byman, J., jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 69 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Projecting named entity recognizers from resource-rich to resource-poor languages without annotated or parallel corpora

Hou, J., 21 jan 2020, Helsinki, Finland: University of Helsinki.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

The Birth of Law in the Roman Republican Legal Tradition

Tuori, K. T., 1999, Helsingin yliopisto. 87 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

”Exit, det där betyder ut”: - Små barns multilitterära textdialoger

Renlund, J., jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 77 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång