Publikationer 1971 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
2016

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Pylkkänen, P. H. (red.) & Skyttä, T. (red.), 2016, Mikkelin ammattikorkeakoulu. 46 s. (D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications; nr. 87)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2015

Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa: Tilakokeiden tuloksia 2012-2014

Kuivainen, E. & Iivonen, S., 2 sep 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 58 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 42/2015)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies Within the University World: In Memoriam Professor Ian MacPherson

Henry, H. C. K. (red.), Hytinkoski, P. A. (red.) & Klen, T. T. O. (red.), 2015, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 119 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nr. 34)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång
Fil
2014

Luo uudet markkinat! Neljä näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen

Korhonen, H. (red.), Kurppa, S. (red.), Korhonen, S. (red.), Seliger, M. (red.) & Mikkola, M. M. (red.), 2014, Espoo: Teknologian tutkimuskeskus VTT. 93 s. (VTT Technology; nr. 205)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2013

International Handbook of Cooperative Law

Cracogna, D. (red.), Fici, A. (red.) & Henrÿ, H. C. K. (red.), 2013, Heidelberg et al.: Springer-Verlag. 823 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2011

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa

Rantanen, M. (red.) & Suutari, T. M. (red.), 2011, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 187 s. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : alueiden kehittäminen; nr. 38/2011)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

New Opportunities for Co-operatives. Abstracts from ICA Global Research Conference 24.-27.8. – Mikkeli, Finland.

Köppä, T. (red.) & Henry, H. C. K. (red.), 2011, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 156 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nr. 23)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Social innovations and social partnerships in Finland, Russia and Lithuania

Nikula, J., Kopoteva, I., Niska, M., Granberg, L. & Butkeviciene, E., jan 2011, Kikimora Publications. 250 s. (Aleksanteri Papers; vol. 2011, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Tutkimusorganisaatiot elintarvikeketjun yritysten kumppaneina. TUKI- Tutkimuksesta kilpailukykyä hankkeen loppuraportti

Iivonen, S. (red.), 2011, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 48 s. (Raportteja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 75)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2008

Tieteestä tekoja: yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulkintoja maaseutukontekstissa

Kurki, S. (red.) & Kaipainen, R. (red.), 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 161 s. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 14)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Tilattoman väestön kysymyksestä maaseudun kehittämiseen

Granberg, L., 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 14 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2007

Ilo toimia yhdessä: uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

Rantanen, M. (red.), Kangaspunta, K. (red.) & Laanterä, S. (red.), 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 89 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 20)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Researching and developing in knowledge based society: workshop presentations of 1st MUC Researcher Seminar 2007

Rouhiainen, V. (red.), 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 109 s. (Reports / University of Helsinki, Ruralia institute; nr. 18)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Yhteisötalous: johdatus perusteisiin

Laurinkari, J. (red.), Brazda, J. (red.), Kramer, J. (red.), Schediwy, R. (red.), Poutanen, V-M. (red.), Pättiniemi, P. (red.), Köppä, T. (red.) & Pasanen, J. (red.), 2007, Helsinki: Palmenia. 215 s. ([Palmenia-sarja]; nr. 37)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2006

Etelä-Savo ja näkökulmia e-työn kehittämiseen: tutkimus e-työn tilasta ja e-työhankkeiden toteutusmahdollisuuksista Etelä-Savossa

Piispa, R. (red.) & Hänninen, A. (red.), 2006, Mikkeli: Helsingin kauppakorkeakoulu, pienyrityskeskus. 48 s. (Mikkeli Business Campus publications; nr. 47)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Metsät virkistys- ja matkailukäytön kohteina: METSOn jäljillä -Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti

Törn, A., Siikamäki, P., Tolvanen, A. & Kangas, K., 2006, Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö. 3 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Rajojen ylityksiä: uskonto, kirkko, sosiologia

Yeung, A. B., Pesonen, H., Sundback, S. & Venesperä, R., 2006, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 399 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2005

Obstacles and solutions in use of local and organic food

Kakriainen, S. (red.), 2005, Uppsala: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU. 95 s. (Ekologiskt landbruk; nr. 44)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Sustainable tourism: Sustainable use of renewable natural resources -from principles to practice

Törn, A., Rämet, J., Tolvanen, A., Kinnunen, I., Orell, M. & Siikamäki, P., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos. 10 s. (University of Helsinki Department of Forest Ecology Publications; vol. 2005, nr. 34: 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2004

National Rural Policies and Entrepreneurship: New Rural Policy, Finnish Journal of Rural Research and Policy, English Supplement

Hyyryläinen, T., 2004, 162 s. (New Rural Policy, Finnish Journal of Rural Research and Policy; vol. 12, nr. 4/2004)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2002

Styles and positions: ethnographic perspectives in comparative religion

Sakaranaho, T. (red.), Utriainen, T. (red.), Sjöblom, T. M. & Pesonen, H., 2002, University of Helsinki, Department of Comparative Religion. 336 s. (Comparative Religion ; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2001

Rural Transfer Network: Pohjoiset opit - kokemuksia maaseudun kehittämisestä

Hyyryläinen, T. (red.), 2001, Maaseudun uusi aika -yhdistys. 81 s. (Maaseudun uusi aika -lehti; vol. 9, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2000

Eurooppalaistuva maaseutupolitiikka: Paikalliset toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä

Hyyryläinen, T. & Rannikko, P. (red.), 2000, Vastapaino. 208 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Uudet kumppanuudet: Paikallisen työllisyyspolitiikan koetinkivinä

Hyyryläinen, T. (red.) & Luostarinen, S. (red.), 2000, Mikkeli: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 159 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1999

Concern for community in a globalizing world: February 11-12.1999 Mikkeli, Finland : conference report

Köppä, T. (red.), 1999, Helsinki: University of Helsinki, Institute for Co-0perative Studies. 106 s. (Publications / University of Helsinki, Institute for Co-0perative Studies; nr. 24)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

New Rural Policy: Finnish Journal of Rural Research and Policy - English Supplement

Hyyryläinen, T. (red.), 1999, Maaseudun uusi aika -yhdistys. 146 s. (Maaseudun uusi aika - New Rural Policy; vol. 7, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1998

Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä

Pesonen, H., 1998, 2. p. red. [Helsinki]: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. 252 s. (Uskontotiede)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1990

Uusi yritys: osuustoiminnan haasteet ja yhteistoiminta maaseudun voimavarana

Köppä, T., 1990, Tampere: Kustannus 54. 144 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva