Publikationer 1971 2019

Filter
Kapitel
2019

El derecho cooperativo en el siglo XXI. Cooperative Law in the 21st Century

Henry, H. C. K., 2019, Congreso Continental de Derecho Cooperativo. Cracogna, D. (red.). Intercoop Editora Coop Ltda, s. 23-50 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Historiallliset lehdet yrityksiä inspiroivana tarina-aineistona

Hyyryläinen, T., Rantanen, M. & Muttilainen, J. P., 25 jun 2019, Ratkaisuja digitaalisten aineistojen käytettävyyden parantamiseen. Kosonen, M. (red.). Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 48-57 10 s. 6. (Xamk kehittää / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu; nr. 80).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Öppen tillgång

Una teoría del derecho cooperativo. ¿Para qué?

Henry, H. C. K., 2019, Derecho cooperativo e identidad cooperativa. José Eduardo de Miranda Enrique Gadea Leonardo Rafael de Souza, J. E. D. M. E. G. L. R. D. S. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2018

Anti-Infective Effects of Wild Berries: Novel anti-bacterial biomolecules may protect against infections

Toivanen, M. & Tikkanen-Kaukanen, C., 2018, Microbiological Environmental Hygiene. Hakalehto, E. E. (red.). Nova Science Publishers

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Arviointi Green Care -korkea-asteen koulutuksessa

Mynttinen, R., okt 2018, Green Care Pro -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi. Vinblad, S., Sipola, R. & Iijolainen, M. (red.). 1. red. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 65 - 77 13 s. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut ; nr. 6/2018).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Concentración. Cooperación. Cadenas de valor. Consecuencias para los principios cooperativos

Henry, H. C. K., 2018, (!!In preparation) Integración y concentración de empresas agroalimentarias. Cristina Cano Ortega y Carlos Vargas Vasserot, C. C. O. Y. C. V. V. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Erityisistä elämyksistä tavalliseen arkeen: Kulutukseen liittyvien kokemusten laajentuva tutkimus

Ryynänen, T. T., 2018, Kulutus ja talous – Näkökulmia yhteiskunnan muutokseen: Juhlakirja professori Visa Heinosen 60-vuotispäiväksi. Autio, J., Autio, M., Kylkilahti, E. & Pantzar, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, s. 41-54 14 s. (Department of Economics and Management Publications; nr. 70).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Green Care -koulutuksen pilotointi, menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso

Mynttinen, R. & Piirainen, A., okt 2018, Green Care Pro -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi. Vinblad, S., Sipola, R. & Iijolainen, M. (red.). Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 42 - 47 5 s. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut ; nr. 6/2018).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Green Care Pro -koulutusmalli, Green Care -menetelmät ja -toimintamuodot -opintojakso

Mynttinen, R., Mäntymaa, S. & Piirainen, A., okt 2018, Green Care Pro -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi. Vinblad, S., Sipola, R. & Iijolainen, M. (red.). Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 106-110 5 s. (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut ; nr. 6/2018).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Hoivamaatilatoiminta vaihtoehtona: Green Care päivät 2016 Rantasalmella

Pylkkänen, P. H., 2018, Kehittämiskertomuksia Green Care -koordinaation liepeiltä. Vehmasto, E. (red.). Helsinki: Luonnonvarakeskus, s. 13-15 3 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimuksia; vol. 2018, nr. 33).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Kansalaiset osallisiksi kotiseutunsa kehittämiseen - esimerkkinä Japanin kotiseutuvero

Hyyryläinen, T. T. & Santalahti, S. S. E., 16 jan 2018, Millaista monipaikkaisuutta Suomeen - Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta. Helsinki: Valtiovarainministeriö, Vol. 3/2018. s. 62-63 2 s. (Valtiovarainministeriön julkaisuja; vol. 2018, nr. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Öppen tillgång

Place Identity: Sustainability Performance Relationship among Rural Tourism Entrepreneurs

Väisänen, H-M. & Törn-Laapio, A., 2018, Proceedings of the International Conference on International Conference on Tourism Research (ICTR 2018): Jyväskylä, Finland 22-23 March 2018. Tunkkari-Eskelinen, M. & Törn-Laapio, A. (red.). NR Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Ltd., s. 159-166 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Pohdintaa opiskelijayrittäjyyden mahdollisuuksista Etelä-Savon alueella

Hytinkoski, P. A., 2018, Yrittäjyyskasvatus osana oppilaitosten innovaatiotoimintaa: Shake-innovaatiokokeilujen uusi malli. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Vol. 2018. s. 70-76 7 s. (XAMK kehittää ; nr. 43).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Unioes, federacoes e confederacoes

Henry, H. C. K., 2018, Código Cooperativo Anotado. Meira, D. & Ramos, M. E. (red.). Coimbra: Livraria almedina, s. 548-566 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Uusvanhat verkko-opetuksen linjaukset Co-op Network Studies -opinnoissa.

Hytinkoski, P. A., 2018, Yrittäjyyskasvatus osana oppilaitosten innovaatiotoimintaa: Shake-innovaatiokokeilujen malli. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 38-47 10 s. (XAMK kehittää ; nr. 43).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Who Makes the Law? Parliaments, Governments, Courts or Others? Social Justice through Cooperatives at Stake

Henry, H. C. K., 2018, Ius Dicere in a Globalized World: A Comparative Overview . d´Alessandro, C. A. & Marchese, C. (red.). Roma: Roma Tre-Press, Vol. Volume One . s. 251-260 10 s. (Studies in Law and Social Sciences ; nr. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

Cooperation Among Cooperatives

Henry, H. C. K., 2017, Principles of European Cooperative Law: Principles, Commentaries and National Reports. Cambridge: Intersentia, Vol. 2017. s. 119-134 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Co-operative Principles and Co-operative Law Across the Globe

Henry, H. C. K., 2017, The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative, and Co-owned Business. Michie, J., Blasi, J. R. & Borzaga, C. (red.). Oxford: Oxford University Press, Vol. 2017. s. 39-52 13 s. 4

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Finland

Henry, H. C. K., 2017, Principles of European Cooperative Law: Principles, Commentaries and National Reports. Cambridge: Intersentia, Vol. 2017. s. 137-162 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Introductory keynote: Co-operative entrepreneurship education against the rise of youth unemployment and the decline of decent work

Hytinkoski, P. A. & Klen, T. T. O., 2017, Co-operative Studies in Education Curricula: New Forms of Learning and Teaching. Henrÿ, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). Mikkeli: Ruralia-instituutti, s. 122 - 126 5 s. (Publications/University of Helsinki Ruralia Institute; nr. 35).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Kestävä koulutus osana toimivaa innovaatioympäristöä

Rantanen, M., okt 2017, Kokeiluilla yrittäjyyttä ja yhteistyötä: SHAKE - innovaatiokokeilujen uusi malli. Kantanen, M. & Torniainen, A-M. (red.). Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 15-26 12 s. (Xamk kehittää / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu; nr. 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

La revalorización de los datos personales: ¡una genuina tarea de las cooperativas!,

Henry, H. C. K., 2017, Empleo, innovación e inclusión en la economía social: Problemática jurídica y social. Fajardo Garcia, G. (red.). Valencia: CIRIEC-España , Vol. 2017. s. 109-112 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Maaseutu ja paikkaperustaisen hallinnan tulevaisuus

Hyyryläinen, T. T., 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (red.). Helsinki: Suomen kuntaliitto, s. 188-205 18 s. (Acta / Suomen kuntaliitto; nr. 264).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Opiskelijayrittäjyyden pedagogisista malleista kohti oppimisen paradigman muutosta?

Hytinkoski, P. A. & Troberg, E. I., 2017, Kokeilulla yrittäjyyttä ja yhteistyötä: SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi malli. Kantanen, M. & Torniainen, A-M. (red.). Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 27-41 15 s. (XAMK kehittää ; nr. 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Tulevaisuus Sotakoululle yhteiskehittelyllä

Rantanen, M. & Hyyryläinen, T., 9 jun 2017, Ristiinan Brahelinna eilen, tänään, huomenna: Everstinvirkatalon rakennushistoria, inventointikertomus ja käyttösuunnitelma. Riukulehto, S., Rantanen, M. & Luostarinen, M. (red.). Seinäjoki, Mikkeli: Ruralia-instituutti, s. 74-90 13 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; nr. 167).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
2016

Du développement du droit au droit dans les processus du développement : l´effectivité du droit coopératif dans l´espace OHADA

Henry, H. C. K., 2016, L´effectivité du droit économique dans l´espace OHADA. Hiez, D. & Menétrey, S. (red.). Paris: L'Harmattan, Vol. 2016. s. 21-32 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

El derecho de trabajo y la autogestión cooperativa en el contexto internacional global

Henry, H. C. K., 2016, Cooperativa de tabajo asociado y estatuto jurídico de sus socios trabajadores. Fajardo Garcia, G. & Senent Vidal, M. J. (red.). Valencia: Valencia Tirant lo Blanch, Vol. 2016. s. 33-47 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Hoivamaatilatoiminnan kehittämisestä

Pylkkänen, P. H. & Skyttä, T., 2016, Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Pylkkänen, P. & Skyttä, T. (red.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 3 s. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D, Vapaamuotoisia julkaisuja - Free form Publications ; nr. 87).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Hoivamaatilatoiminta

Pylkkänen, P. H., 2016, Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Pylkkänen, P. & Skyttä, T. (red.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, s. 5-8 3 s. (Mikkelin ammattikorkeakoulu, D Vapaamuotoisia julkaisuja - Free form Publications ; nr. 87).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Hoivan tuotteistaminen maatilaympäristössä

Pylkkänen, P. H., Hirvonen, J., Nissinen, S., Uosukainen, L. & Skyttä, T., 2016, Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Pylkkänen, P. & Skyttä, T. (red.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, s. 9-26 18 s. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D, Vapaamuotoisia julkaisuja - Free form Publications ; nr. 87).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Kasvisten tuoteturvallisuus ja tilakohtainen riskinarviointi

Tuominen, R. & Iivonen, S. M., 1 dec 2016, Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä : vuosijulkaisu 2016. Soininen, H., Kontinen, K. & Dufva, K. (red.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, s. 167-173 7 s. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D. Vapaamuotoisia julkaisuja; nr. 82).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Kasvistuotannon kestävyys ja vastuullisuus

Väisänen, H-M. E., Tuominen, R. & Iivonen, S. M., dec 2016, Metsä, ympäristö ja energia: Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä : vuosijulkaisu 2016. Soininen, H., Kontinen, K. & Dufva, K. (red.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, s. 175-181 7 s. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D. Vapaamuotoisia julkaisuja; vol. 2016, nr. 82).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

La posición de las mujeres en las empresas cooperativas y el Primer Principio Cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional

Henry, H. C. K., 2016, Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer. Moya Amador, R. (red.). Cizur Menor: Aranzadi, Vol. 2016. s. 137-145 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Luonnontuotteet

Partanen, B. M., 9 nov 2016, Luomun käyttäjän käsikirja: viesti luomusta oikein -hanke. Harmoinen, T. (red.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, s. 25-32 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Maatilan emännät Suomen rakentajina

Siiskonen, P. S., 13 jun 2016, Porrassalmi IX. Julkunen, J., Julkunen, J. & Pekonen, O. (red.). 1. painos red. Mikkeli: Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi, Vol. IX. s. 134-147 13 s. (Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2016; vol. IX, nr. IX).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Fil

Omin voimin muutokseen. Identiteetin käyttö paikallisen muutoskestävyyden luomisessa

Hyyryläinen, T. T. & Piispanen, S. M., 9 mar 2016, Kunnat, rajat, kulttuuri: Muutoskokemuksia. Riukulehto, S. (red.). Vantaa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 46-76 31 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1418).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Positioning yhteisetu cooperatives in the world of cooperatives – a preliminary legal perspective

Henry, H. C. K., 2016, Yhteisetu-osuuskunta – joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle. Rantanen, M., Klén, T. & Henrÿ, H. (red.). Ruralia-instituutti, s. 42-46 5 s. (Raportteja; nr. 159).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Tutkija: Maan tiivistymistä pyrittävä välttämään

Rajala, J. A., 25 nov 2016, Luomutietopankki. 1 s. (Luomutietopankki).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

U: United Nations and Co-operatives

Henry, H. C. K., 2016, The Co-operative Firm. Keywords. Bernardi, A. & Monni, S. (red.). Rome: Roma Tre-Press, s. 147-151 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2015

Cooperatives – from Ignorance to Knowledge

Henry, H. C. K., 2015, Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies within the University World. In memoriam Ian MacPherson. Henry, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). Mikkeli: University of Helsinki, Ruralia Institute, s. 15-18 4 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nr. 34).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Co-operative studies in Finland: Past, present and future

Köppä, P. V. T., 2015, Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies Within the University World: In Memoriam Professor Ian MacPherson. Henrÿ, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). Mikkeli: Ruralia-instituutti, s. 53-58 7 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nr. 34).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Co-op Network Studies - Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkosto

Hytinkoski, P., 2015, Osuuskunnat ja kestävä kehitys. Tenaw, S., Heinonen, V., Karhu, S. & Ollila, P. (red.). Kirjapaino Fram Oy: Pellervo-seura, s. 136-143 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Hoivafarmin portinvartijat

Pylkkänen, P. H., 3 sep 2015, Green Care Finland ry:n blogi. Green Care Finland ry, 1 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Kasvot luomulle I: Luomumarkkinoinnin suunnittelu: (verkkokokonaisuus)

Rintanen, T., Auersalmi, M., Browne, L., Hakala, H. E. & Rajala, J. A., 9 feb 2015, Luomuinstituutin tietopankki: http://luomu.fi/kasvot-luomulle/. Mikkeli: Luomuinstituutti

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kasvot luomulle II: Markkinoinnin hyvät käytännöt: (verkkokokonaisuus)

Rajala, J. A. & Hakala, H. E., 11 feb 2015, Luomuinstituutin luomutietopankki: http://luomu.fi/kasvot-luomulle/. Mikkeli: Luomuinstituutti

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kasvot luomulle III: Luomun lisäarvo ja kestävyysviestintä: (verkkokokonaisuus)

Rajala, J. A. & Hakala, H. E., 15 feb 2015, Luomuinstituutin luomutietopankki: http://luomu.fi/kasvot-luomulle/. Mikkeli: Luomuinstituutti

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kasvot luomulle IV: Kuulumisia luomumarkkinoilta: (verkkokokonaisuus)

Rajala, J. A. & Hakala, H. E., 16 feb 2015, Luomuinstituutin luomutietopankki: http://luomu.fi/kasvot-luomulle/. Mikkeli: Luomuinstituutti

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Las empresas gestionadas por sus trabajadores: Panorama global

Henry, H. C. K., 2015, Empresas gestionadas por sus trabajadores: Problemática jurídica y social. Fajardo Garcia, G. (red.). Valencia: CIRIEC-España , s. 29-35 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Löytyykö ratkaisuja luomusipulia vaivaavaan sipulimätäongelmaan?

Hannukkala, A., Kivijärvi, P., Avikainen, H. H. & Iivonen, S. M., 16 okt 2015, Luomuinstituutin verkkosivut: Artikkelit: Kategoria: Alkutuotanto. Mikkeli: Luomuinstituutti

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

The Finnish Co-op Network Studies Program. Its specifics and its Place on the Map of Similar Academic Programs.

Hytinkoski, P. A. & De Poorter, M., 2015, Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies Within the University World: In Memorian Professor Ian MacPherson. Henrÿ, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). Mikkeli: Ruralia-instituutti, s. 45-51 7 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; nr. 34).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig