Projekt 2005 2023

Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanke EPANET

Riukulehto, S.

01/04/201131/12/2016

Projekt: Forskningsprojekt

Maaseutuyrittäjyyden professuuri 2015

Lähdesmäki, M. & Kurki, S.

01/01/201131/01/2016

Projekt: Forskningsprojekt