Aktiviteter

Computer Assisted Language Learning (Tidskrift)

Therese Lindström Tiedemann (Referentgranskare)
sep 2019okt 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Svenskans beskrivning

Therese Lindström Tiedemann (Talare: Presentation)
9 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Opet yhteistyössä! Tulevaisuutta luova opettajuus

Anne Huhtala (Närvarande)
28 okt 201930 okt 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Oförlikneliga gester. Bellmans sceniska framställning.

Johan Franzon (!!Speaker)
14 sep 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

8th international conference Media for All

Johan Franzon (Närvarande)
17 jun 201919 jun 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Nerelli, Rauna: Tvåspråkig kriskommunikation. Kartläggning av statliga tvåspråkiga myndigheters inställningar till och praxis kring kommunikation på svenska i kris- och störningssituationer.

Camilla Lindholm (Handledare), Jannika Lassus (Handledare)
1 aug 201922 aug 2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Interview

Hanna Lehti-Eklund (Deltagare)
19 nov 2019

Aktivitet: Andra aktivitetstyperAnnan

Legal language as a marker of professional identity by students of law

Lieselott Nordman (!!Speaker)
30 jun 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Finska språket och kulturen (Organisation)

Jannika Lassus (Styrelsemedlem)
1 mar 201920 jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning (Tidskrift)

Jannika Lassus (Referentgranskare)
1 aug 201930 aug 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

University of Texas at Austin

Satu Siltaloppi (Besökande forskare)
30 sep 201915 nov 2019

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Enet-collect annual meeting (Cost action CA160105)

Therese Lindström Tiedemann (Närvarande)
14 mar 201916 mar 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Member of the editorial advisory board for Pedagogy, Culture and Society

Anne Huhtala (Deltagare)
2018

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Svenskans beskrivning 36 (Evenemang)

Therese Lindström Tiedemann (Referentgranskare)
maj 2018

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Andra granskare: 6 pro gradu-avhandlingar år 2018

Anne Huhtala (Deltagare)
2018

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Blivande ekonomers och juristers skrivande: förhållningssätt till engelskans och finskans inflytande på det egna svenska fackspråket.

Lieselott Nordman (!!Speaker), Sofia Stolt (!!Speaker)
26 okt 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Andra granskare: 10 pro gradu-avhandlingar år 2017

Anne Huhtala (Deltagare)
2017

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 3 pro gradu-avhandlingar år 2016

Anne Huhtala (Deltagare)
2016

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 6 pro gradu-avhandlingar år 2015

Anne Huhtala (Deltagare)
2015

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 6 pro gradu-avhandlingar år 2014

Anne Huhtala (Deltagare)
2014

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 9 pro gradu-avhandlingar år 2013

Anne Huhtala (Deltagare)
2013

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 4 pro gradu-avhandlingar år 2012

Anne Huhtala (Deltagare)
2012

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 7 pro gradu-avhandlingar år 2011

Anne Huhtala (Deltagare)
2011

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 8 pro gradu-avhandlingar år 2010

Anne Huhtala (Deltagare)
2010

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 2 pro gradu-avhandlingar år 2009

Anne Huhtala (Deltagare)
2009

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Andra granskare: 4 pro gradu-avhandlingar år 2008

Anne Huhtala (Deltagare)
2008

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne