Publikationer

Filter
Antologi eller special utgåva
2020

Sosiaalityön käänteet

Moilanen, J. (red.), Johanna, A. (red.) & Satka, M. (red.), 14 feb 2020, Jyväskylä: SoPhi. 290 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång
2019

Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin: Näkökulmia työllistymistä edistävään yhteispalveluun

Rajavaara, M. (red.), Määttä, A. (red.), Kokko, R-L. (red.) & Tarkiainen, L. (red.), 10 maj 2019, Helsinki: KELA. 166 s. (Teemakirja (Jufo-luokitus 1); vol. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

进行社会工作实践研究教学,增强研究性专业知识

Satka, M., Kääriäinen, A. & Yliruka, L., 2019, 17 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2018

Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus

Juvonen, T. (red.), Lindh, J. (red.), Pohjola, A. (red.) & Romakkaniemi, M. (red.), feb 2018, Helsinki: UNIpress. 293 s. (Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja; vol. 2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2017

Harkittu, tutkittu, avoin: Marketta Rajavaaran juhlakirja

Tuulio-Henriksson, A. (red.), Kalliomaa-Puha, L. (red.) & Rauhala, P-L. K. (red.), 2017, Helsinki: KELA. 192 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Kallasvuo, A. (red.), Koski, A. (red.), Karvinen-Niinikoski, S. M. E. (red.) & Keskinen, S. (red.), 2017, Suomen työnohjaajat r.y. 250 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2016

Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic - An interdisciplinary analysis

Päivi, N. (red.), Seppänen, V. M. (red.) & Begum, S. (red.), 2016, Routledge - Taylor & Francis Group.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja

Jäppinen, M. T. H. (red.), Metteri, A. (red.), Ranta-Tyrkkö, S. (red.) & Rauhala, P-L. K. (red.), 2016, Tallinna: United press global. 307 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Käytäntötutkimuksen taito

Satka, M., Julkunen, I., Kääriäinen, A., Poikela, R., Yliruka, L. & Muurinen, H., 13 maj 2016, Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede institutet. 323 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Relationship-Based Research in Social Work: Understanding Practice Research

Ruch, G. & Julkunen, I. H. G., 2016, Jessica Kingsley Publishers. 238 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Vastavuoroinen sosiaalityö

Törrönen, L. M. (red.), Hänninen, K. (red.), Jouttimäki, P., Lehto-Lundén, T., Salovaara, P. & Veistilä, M. H., 2016, 1. red. Helsinki: Gaudeamus. 360 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2014

Social Change and Social Work: The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place

Harrikari, T. (red.), Rauhala, P-L. (red.) & Virokannas, E., 2014, 1. red. Farnham, Surrey: Ashgate. 207 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Special Issue: Practice Research

Julkunen, I. (red.) & Karvinen-Niinikoski, S. (red.), dec 2014, Supplement 1 red. Routledge - Taylor & Francis Group. (Nordic Social Work Research)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä

Heino, E. (red.), Veistilä, M., Hännikäinen, P. J., Vauhkonen, T. (red.) & Kärmeniemi, N. (red.), 2014, Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. 125 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2013

Empowering social work: Research and practice

Törrönen, M. (red.), Borodkina, O. (red.), Samoylova, V. (red.) & Heino, E. (red.), 2013, Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. 247 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostus - Kuskapsutveckling i socialt arbete

Törrönen, M. & Seppänen, M., sep 2013, 1. red. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. 298 s. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:12)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2012

Chalenges of divorce, interventions and children - Eron haasteet, väliintulot ja lapset

Kääriäinen, A. (red.), Hämäläinen, J. (red.) & Pölkki, P. (red.), 21 nov 2012, Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto. 266 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Practice research in Nordic social work: knowledge production in transition

Edgar, M. (red.), Julkunen, I. (red.), Lars, U. (red.), Tove, R. (red.) & Karvinen-Niinikoski, S. (red.), 2012, London: Whiting and Birch. 200 s. (Critical Studies in Socio-Cultural Diversity; vol. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero, Kuntoutus -lehti

Rajavaara, M. & Karjalainen, V., 2012, 4 red. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 78 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2011

Arvioinnin teemanumero 2011: Suomen arviointiyhdistys

Rajavaara, M. (red.) & Vataja, K. (red.), 2011, 4 red. Hallinnon tutkimuksen seura. 67 s. (Hallinnon tutkimus -lehti)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries

Jäppinen, M. (red.), Kulmala, M. (red.) & Saarinen, A. (red.), 2011, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Harrikari, T. (red.), Satka, M. (red.), Alanen, L. (red.) & Pekkarinen, E. (red.), 2011, Vastapaino. 408 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Matkoja Pirkko-Liisan kanssa

Jäppinen, M. (red.) & Virokannas, E. (red.), 26 maj 2011, 148 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteiskunnassa

Granholm, C. (red.), Juvonen, T. H. (red.) & Jäppinen, M. (red.), maj 2011, Helsinki: Sosiaalityön tutkimuksen seura. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2010

Sosiaalityö, tieto ja teknologia: Sosiaalityön tutkimuksenseuran vuosikirja

Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S., 2010, PS-kustannus. 347 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Voimaannuttavat suhteet perhekuntoutuksessa

Törrönen, M. (red.) & Pärnä, K. (red.), 2010, 1 red. Porvoo: Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Nuorten kuntoutussäätiö. 303 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2009

Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen

Yliruka, L. (red.), Koivisto, J. (red.) & Karvinen-Niinikoski, S. (red.), 2009, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 148 s. (Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja; nr. 2009:6)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2008

Sosiaalityötä monitoroimassa

Huotari, K. & Hurtig, J., 2008, Gaudeamus. 202 s. (Palmenia-sarja; nr. 45)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Verkostojen voimaa vai seittien satimia: kokemuksia läheisneuvonpidosta

Vuorio, J-P. (red.), Saurama, E. (red.) & Hänninen, S. (red.), 2008, [Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 198 s. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nr. nro 18)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2007

Huolenkantajat: Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä

Satka, M. (red.), Auvinen, A. (red.), Aho, S. (red.) & Jaakkola, H. (red.), 2007, PS-kustannus. 229 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Janus: Teemanumero Työn ja perheen yhteensovittaminen

Anttonen, A. (red.), Forssén, K. (red.) & Törrönen, M. (red.), 2007, Sosiaalipoliittinen yhdistys. 290 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Käytännönopetuksen aakkoset: Praktiklärans ABC

Satka, M. (red.), Julkunen, I. (red.), Meltti, T. (red.) & Yliruka, L. (red.), 2007, [Helsinki]: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos. 200 s. (Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia; nr. 2/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Varhainen vastuunotto

Remsu, N. (red.) & Törrönen, M. (red.), 2007, [Helsinki]: Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Nuorten kuntoutussäätiö.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2006

Lapset ja sosiaalityö: Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia

Forsberg, H. (red.), Ritala-Koskinen, A. (red.) & Törrönen, M. (red.), 2006, Jyväskylä: PS-kustannus. 285 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään? kooste seminaarin puheenvuoroista

Hållman, H. & Saurama, E., 2006, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 70 s. (Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisuja; nr. 10)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2005

Sosiaalityön käytäntötutkimus

Satka, M. (red.), Karvinen-Niinikoski, S. (red.), Nylund, M. (red.) & Hoikkala, S. (red.), 2005, [Helsinki]: Palmenia-kustannus. 359 s. ([Oppimateriaaleja] / [Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia]; nr. 128)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Tieto nousee kentältä

Karvinen-Niinikoski, S. & Tapola-Haapala, M., 2005, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. (SOCCA:n ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nr. 2/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2001

Lapsuuden hyvinvointi: Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro

Törrönen, M. (red.), 2001, Helsinki: Pelastakaa Lapset ry. 174 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1994

Lapsen etu ja viidakon laki

Törrönen, M. (red.), 1994, Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. 147 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1993

Tulevaisuus nykyisyydessä – Framtiden i nuet

Granfelt, R. (red.), Jakobsson, G. (red.), Ljungberg, J. (red.), Siiriäinen, I. (red.) & Törrönen, M. (red.), 1993, 1. red. Helsinki: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1992

Legitimering, människosyn och kvalitikationer kvalitikationer i socialt arbete: Tre sammanfattande studier

Walls, G. (red.), Törrönen, M. (red.) & Kokko, M. (red.), 1992, 1 red. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan. (Svenska social- och kommunalhögskolans skrifter; vol. 1992)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva