Publikationer

Filter
Bok
2018

Reciprocal Relationships and Well-being: Implications for Social Work and Social Policy

Törrönen, L. M. (red.), Munn-Giddings, C. (red.) & Tarkiainen, L. E. (red.), 2018, London: Routledge - Taylor & Francis Group. 180 s. (Routledge Advances in Social Work)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång
Fil
2017

Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa: Integroiva kirjallisuuskatsaus

Saikku, P., Rajavaara, M. & Seppälä, U-M., 4 dec 2017, Helsinki: KELA. 61 s. (Sosiaali- ja terveysturvan raportteja ; nr. 7/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2016

Kuntoutuminen

Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L. (red.) & Ylinen, A., 2016, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 416 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2014

Everyday happiness: The everyday life and well-being of families with children.

Törrönen, M., 2014, 3 red. Helsinki: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos. 203 s. (Publications of the Department of Social Research; vol. 2014, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2013

Dialogipalikat®: Dialogia! Vastavuoroisen kohtaamisen mahdollisuudet

Kääriäinen, A. & Varjonen, K., 4 nov 2013, Helsinki.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostus – Socialt arbetets kunskapsutveckling

Törrönen, M. (red.) & Seppänen, M. (red.), 2013, 12 red. Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. 298 s. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; vol. 2013, nr. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2012

Asiakastyö kohtaamisena - reseptejä vastavuoroisuuteen

Kääriäinen, A., Keskinen, J., Oravisto, J., Pitkänen, R. & Tukiala, A-K., 2012, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 27 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Encounters in Social Work - Recipies for Interaction

Kääriäinen, A., Keskinen, J., Oravisto, J., Pitkänen, R. & Tukiala, A-K., 2012, Socca ja Heikki Waris -instituutti: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 27 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Onni on joka päivä: Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi

Törrönen, M., 10 apr 2012, 1. painos red. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 214 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Tiihalan Taidepolulla 2002-2011

Kirjonen, Juhani & Hoppula, Salme & Kivitalo, Mari & Purokuru, Vesa & Satka, Mirja & Tallgren, Reijo, 2012, Helsinki. 104 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2011

Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa: Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen.

Laaksonen, M., Kääriäinen, A., Penttilä, M., Tapola-Haapala, M., Sahala, H., Kärki, J. & Jäppinen, A., 14 feb 2011, 59 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Satka, M. & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina, 2011, Tampere: Vastapaino. 408 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2010

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta

Harrikari, T., 2010, Rikosseuraamusvirasto. 137 s. (Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Tutkimusmatkoja äitiyteen

Keski-Rahkonen, A., Lindholm, C., Ruohonen, J. & Tapola-Haapala, M., 2010, Kustannus Oy Duodecim. 212 s. (PerSona)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2009

Att utveckla praktiken: i praktiken

Söderström, E., Julkunen, I. & Backman, A., 2009, Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. 147 s. (Rapport / Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området; nr. 1/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2008

Nordiska strategier för att begränsa sjukfrånvaro

Bergendorff, S., Larheden, A., Eklund, Y., Draiby, K., Soerensen, K., Pellinen, M., Rajavaara, M., Vainiemi, K., Guðmundur, H., Auðbjörg, I., Lilly, B. S., Gulbrandsen, U. & Kristoffersen, P., 2008, [Stockholm]: Försäkringskassan. 143 s. (Socialförsäkringsrapport; nr. 2008:1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Riskillä merkityt: lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa

Harrikari, T., 2008, Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. 322 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura; nr. 87)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Social work and migration: immigrant and refugee settlement and integration

Valtonen, K., 2008, Burlington: Ashgate. 218 s. (Contemporary social work studies)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Suunnitelmallinen sosiaalityö lapsen kanssa

Muukkonen, T., 2008, [Helsinki]: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 186 s. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nr. nro 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen: tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä

Savolainen, J., Hinkkanen, V. & Pekkarinen, E., 2007, Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 44 s. (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; nr. 76)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Pelaaminen hallintaan: kuntoutus- ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi

Huotari, K., 2007, Helsinki: Sosiaalipedagogiikan säätiö. 130 s. (Sosiaalipedagogiikan säätiön julkaisusarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Työnohjaus sosiaalityössä

Karvinen-Niinikoski, S., Rantalaiho, U-M. & Salonen, J., 2007, Helsinki: Edita. 261 s. (Studioso)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Työväkivalta lastensuojelulaitoksissa: työntekijöiden näkökulma

Hoikkala, S., 2007, Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. 59 s. (Selvityksiä / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto; nr. 2007:2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2006

Enabling social Europe

Maydell, B. V., Borckhardt, K., Henke, K. -D., Leitner, R., Muffels, R., Quante, M., Rauhala, P-L., Verschraegen, G. & Zukowski, M., 2006, Berlin: Springer. 336 s. (Wissenschaftsethik und Technikfolgenbeurteilung; nr. Bd. 26)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Lasten ja nuorten kotiintuloaikoja koskevat käytännöt Etelä-Suomen läänin alueen kunnissa

Harrikari, T., 2006, [Hämeenlinna]: Etelä-Suomen lääninhallitus. 107 s. (Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja; nr. 106)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Rajat ylittäen asiakasta tukien - projekti 1.9.2004 - 31.8.2006: loppuraportti

Engeström, R., Poikela, R. & Karvinen-Niinikoski, S., 2006, [Hyvinkää]: [Hyvinkään kaupunki]. 54 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto

Tapola-Haapala, M., Pekkarinen, E. & Hoikkala, S., 2006, [Helsinki]: Sosiaalityön tutkimuksen seura. 39 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Tyttöryhmän dialoginen prosessi: fenomenologinen lähestymistapa

Pekkarinen, E., 2006, [Helsinki]: Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto. 97 s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Yhteiskuntaan vaikuttava Kela

Rajavaara, M., 2006, Kelan tutkimusosasto. 90 s. (Social security and health reports; nr. 69)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2005

Palvelut liikkeelle: liikkuvan teyveysneuvontayksikön toiminnan ulkoinen arviointi

Törmä, S. & Huotari, K., 2005, Helsinki: Helsingin diakonissalaitos. 144 s. (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja; nr. 2/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Sateisten teiden kulkijoita: huono-osaisimmat ja moniongelmaisimmat päihteiden käyttäjät avun tarvitsijoina ja asiakkaina

Törmä, S. & Huotari, K., 2005, Helsinki: Helsingin diakonissalaitos. 140 s. (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja; nr. 1/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Tieto nousee kentältä - sosiaalityötä käsitteellistämässä

Karvinen-Niinikoski, S. & Tapola-Haapala, M., 2005, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 7 s. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; nr. 2/2005)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2002

We and the street children

E. Moula, M. M., 1 sep 2002, 1st red. Dhaka: Children's Dream. 70 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

2000

Lasten arki laitoksessa – Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

Törrönen, M., 2000, 1/00 red. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto . (Social Work Research Supplement - Tutkimusliite; vol. 2000, nr. 1/00)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1999

Lasten arki laitoksessa: Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

Törrönen, M., 1999, 1. painos red. Helsinki: Yliopistopaino. 173 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång
Fil
1996

Dokumentoitu lapsi – Miten lapsi näkyy lastensuojelun asiakirjoissa?

Mäenpää, J. & Törrönen, M., 1996, Helsinki: Stakes. (Aiheita-sarja; vol. 1996, nr. Huhtikuu)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1995

Lapsen tie laitokseen

Törrönen, M. & Mäenpää, J., 1995, 1. red. Helsinki: Stakes. (Aiheita-sarja; vol. 1995/5, nr. 50)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok